Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Tuberculosis expositio

Tuberculosis expositio

ebm00125

Fertőzőképesség

 • Gyakorlatban csak a pulmonalis tuberculosis fertőző.

 • A fertőzést köhögő beteg terjeszti, akinek a köpetében olyan sok bacillus található, amely már kimutatható köpet kenetének festéséből is. Ez a köpetben milliliterenként 10000–100000 bacillust jelent.

 • Másrészről a tuberculosis bacillusok tenyésztése már milliliterenkénti 10–100 csíraszám esetén is sikeres. Ilyen alacsony koncentráció mellett viszont a fertőzés veszélye minimális.

Expositio

 • A beteggel egy háztartásban élők illetve szoros kapcsolatban levők vannak leginkább kitéve a fertőzésnek. A fertőzés kockázata a szóródó bacillusok számával és az expositios idő hosszabbodásával nő. Ha a beteg helyes köhögési higiénét sajátít el, a levegőben terjedő bacillusok mennyisége csökken.

 • Hatásos chemoterápia jelentősen csökkenti a bacillusok számát, ezáltal a fertőzés veszélye is mérséklődik néhány héten belül 1 .

Contact személyek felkutatása

 • Minden fertőző betegtől felvilágosítást kérünk a vele szoros kapcsolatban levő személyekről, a kivizsgálást velük kezdjük 2 . Friss megbetegedéskor a kivizsgálást kiterjesztjük a beteg átmeneti kapcsolataira is, pl. munkatársaira, stb.

 • A contact személyek felkutatásába célszerű bevonni a háziorvost, még akkor is, ha a kutatás már a kórházban elkezdődött.

Expositionak kitett személyek vizsgálata

 • Az expositionak kitett személyeket azonnal meg kell vizsgálni. Minden esetben rögzítjük az expositio módját, és az illető felvilágosítást kap a fertőzés lehetőségéről. Gyermekek szüleinek mondjuk el a szükséges információkat. Minden contact személyt emlékeztessünk arra, hogy figyelmeztesse orvosát a tuberculosis fertőzés eshetőségéről.

 • Az alábbi irányelv feltételezi, hogy a BCG oltás kötelező része a nemzeti oltási naptárnak.

Csecsemők

 • Ellenőrizzük a BCG oltás dátumát és az oltási heg meglétét. Amennyiben az orvos úgy dönt, végezzen Mantoux-próbát (2 TU). Ha az induratio nagyobb, mint 10 mm, készítsünk mellkas röntgen-felvételt, és a gyermeket utaljuk gyermekorvoshoz további kivizsgálásra (lásd prophylacticus kezelés).

Idősebb gyermekek

 • Vizsgálatuk megegyezik a fentivel. Mellkas röntgen-felvétel használható az iskoláskorú gyermekek szűrésére, mivel ebben az életkorban sok egészséges, oltott gyermekMantoux-reakciója meghaladja a 10 mm-t 3 .

Felnőttek

 • Az orvos megítélésére van bízva, hogy milyen vizsgálatokat végez. Tuberculin teszt kevésé hasznos. Készítsünk mellkas röntgen-felvételt a szűrésre, és gyanús esetekben végezzünk bacteriologiai tenyésztést. A beteget utaljuk pulmonológiai ambulanciára további kivizsgálás végett.

Expositionak kitett személyek nyomonkövetése

 • Józan meggondolásra van szükség a tuberculin teszt ismétléséhez, mivel a korábbi tesztnek booster hatása lehet az újabb vizsgálatra, ami megnehezíti a helyes értékelést.

 • Egészséges gyermekeknek és felnőtteknek elegendő 6, 12 és 24 hónap múlva jelentkezni kontrollvizsgálatra. Az ilyenkor elvégzendő vizsgálatokat az orvos saját belátása alapján írja elő.

Prophylacticus chemoterápia

 • Ha a BCG oltással való lefedettség jó, chemoterápia csak ritká válik szükségessé. Latens tuberculosisban egy gyógyszer elegendő. A klinikai tuberculosist minden esetben ki kell zárni, mert az hatékony kombinációs kezelést igényel.

  • Ha a köpet kenet pozitív, a beteg megfertőzheti a vele szoros kapcsolatban levő személyeket. Minden expositionak kitett gyermeket gyermekorvos vizsgáljon meg. Az első vizsgálat után az expositionak kitett személyeket 2 éven keresztül kövessük nyomon, és ha úgy ítéljük meg, ismételjük meg a mellkas röntgen-felvételt és a tuberculin tesztet. A prophylacticus chemoterapia szükségességét alá kell támasztani. Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább indokolt a kezelés megkezdése ; erős és hosszú ideig tartó expositio, valamint tuberculin teszt során 10 mm-t meghaladó induratio esetén chemoterápia javallt. Iskoláskor alatt a gyermekeket 6 hónapig napi 10 mg/kg INH-val kezeljük (maximális adagja 300 mg naponta).

 • Chemoprophylaxis ritkán indokolt felnőttkorban.

Betegség kockázata

 • Annak a kockázata, hogy egy fertőzött személyben később tuberculosis fejlődik ki, az első 2 évben növekszik. Az expositionak kitett személyek 10%-a betegszik meg, amikor azonban a tuberculosis mellett HIV fertőzés is jelen van, a tuberculosis kialakulásának veszélye évente kb. 10%-kal nő 4 .

Különleges helyzetek

 • Ha a tuberculosis egy intézményben (pl. óvodában) bukkan fel, tanácsos szakemberrel konzultálni, és vele kidolgozni egy stratégiát a helyzet kezelésére.

 • Ha a fertőzött személy gyógyszer-resistens bacillusokat terjeszt, kérjünk segítséget egy tüdőgyászati vagy infektológiai klinikától.

 • Ha tuberculosisos betegnek HIV fertőzése is van, kapcsolatait hasonló módon vizsgáljuk ki, mint annak a betegnek a contact személyeit, akinek köpet kenete pozitív.

Egészségügyi dolgozók

 • Az alkalmazottak számára a tuberculosis fertőzés kockázata igen magas egy olyan beteg bronchoscopiája vagy autopsiája kapcsán, akinél a tuberculosist korábban nem ismerték fel. Leírtak olyan esetet, amikor a fertőzés egy 10 percig tartó boncolás alatt történt meg 5 .

Irodalom

 • [1]Jindani A, Aber VR, Edwards EA, Mitchison DA. The early bactericidal activity of drugs in patients with pulmonary tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1980;121:939-49

 • [2]Liippo KK, Kulmala K, Tala EOJ. Focusing tuberculosis contact tracing by smear grading of the index case. Am Rev Respir Dis 1993;148:235-6

 • [3]Tala-Heikkilä M, Nurmela T, Misljenovic O, Bleiker MA, Tala E. Sensitivity to PPD tuberculin and M scrofulaceum sensitin in schoolchildren BCG vaccinated at birth. Tuber Lung Dis 1992;73:87-93

 • [4]Bloom BR, Murray CJL. Tuberculosis: commentary on a reemergent killer. Science 1992;257:1055-64

 • [5]Templeton GL, Illing LA, Young L, Cave D, Stead WW, Bates JH. The risk of transmission of Mycobacterium tuberculosis at the bedside and during autopsy. Ann Intern Med 1995;122:922-5

 • [6]Honeywell PC. Targeting Tuberculosis Prevention. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:2017-8

 • [7]Smieja MJ, Marchetti CA, Cook DJ, Smaill FM. Isoniazid for preventing tuberculosis in non-HIV infected persons. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD001363. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently.

 • [8]Stark JR. Tuberculosis in childen. Current Opinions in Pediatrics 1995;7:268-277

 • [9]Stark JR, Correa AG. Management of mycobacterial infection and disease in children. Pediatr Inf Dis J 1995;14:455-470