Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Beszéd- és nyelvkészség fejlesztés

Beszéd- és nyelvkészség fejlesztés

ebm00582

Bevezetés

 • Ha a gyermek fejlődése az életkorának megfelelőtől eltér, vizsgáltassuk meg logopédussal .

 • Fontos a korai kapcsolattartás megfigyelése: hogyan teremti meg a kapcsolatot a szülő a gyerekkel; milyen szakaszban van a gyerek érzelmi fejlődése; milyen a gyerek psychoszociális helyzete?

 • A beszéd és a nyelvhasználat fejlődésének késése elsőként jelezhet számos egyéb problémát: konkrét beszédzavar (dysphasia), dyslexia, halláskárosodás, szellemi visszamaradottág, autizmus vagy más kapcsolatteremtési zavarral járó állapot, motoros zavar (dyspraxia), a családon belüli kommunikációs problémák, a multikulturális hátterű gyermekeket érintő nehéz psychosocialis helyzet.

 • A családi anamnesisben szereplő nyelvhasználati - és figyelemzavar a gyerek nyelvi képességeinek és kommunikációfejlődésének szorosabb felügyeletét teszi szükségessé.

Logopédiai vizsgálatok különböző életkorban

 • Az első életévben

  • Szegényes hangadás és gügyögés.

  • Alig teremt a felnőttekkel kapcsolatot.

  • Hallászavar gyanúja.

  • A tájékozódási, szopási és nyelési reflex fejletlensége; evési nehézségek.

  • Lenőtt nyelv (Lásd: ebm00590) .

 • 1–2 év közötti gyerekek

  • A beszéd, a szótöredékek kimondásának vagy az önkifejezés más módjának (gesztusok) hiánya.

  • A beszédértés gyengeségének gyanúja, vagy a kapott utasítások figyelmen kívül hagyása (gondoljunk a visszatérő középfülgyulladásra, mint a halláskárosodás lehetséges okára).

  • Gyenge figyelem.

  • Nehéz a gyermekkel kapcsolatot teremteni.

  • A gyermek ritkán szólal meg vagy a beszéde kevéssé érthető még a második születésnap után is.

 • 3–4 év közötti gyerekek

  • Hibás vagy nem tiszta beszéd (fonéma vagy szótagcserék, hosszú szavak rövidítése).

  • Komoly nyelvtani hibák.

  • Szegényes szókincs, szótalálási nehézség.

  • Elégtelen beszéd, hiányzó vagy gyenge mondatképzés.

  • Nem megfelelő válaszok, "saját nyelv" használata.

  • A dadogás a psychológiailag elfogadottan dadogós időszak (3 éves kor) után kezdődik vagy fennmarad.

  • gyönge a kontaktus, a gyerek nem figyel.

  • A rövid feladatok végrehajtásának nehézsége

 • 5–6 év közötti gyerekek

  • A hangzóejtési hibákat még az iskoláskor előtt ki kell javítani.

  • Szakadozott beszéd (dadogás, egybefolyó szavak).

  • Az életkorhoz képest gyér vagy gyengén fejlett beszéd.

  • A beszéd általában nem tiszta, ezt motorikus problémák és/vagy phonologiai eltérések okozhatják, illetve az is szerepet játszhat, ha a gyermek a beszédet nehezen érti meg.

 • 7–15 év közötti gyerekek

  • Minden említett probléma, amennyiben korábban nem történt kivizsgálás.

Irodalom

 • [1]Law J, Boyle J, Harris F, Harkness A, Nye C. Screening for speech and language delay: a systematic review of the literature. Health Technology Assessment 1998;2:1-184

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-989012. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software