Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Neuropsychológiai kórképek

Neuropsychológiai kórképek

ebm00764

Bevezetés

 • Az agy sérülése vagy károsodása átmenetileg vagy véglegesen megváltoztathatja a beteg kognitív, érzelmi és viselkedési teljesítményét.

 • Az ún. neuropsychológiai tünetek súlyossága változatos, és jellegzetességei összefüggnek az agykárosodás helyével.

A domináns félteke sérülése

 • A jobbkezesekben és sok balkezesben is a bal agyfélteke a domináns.

 • A kognitív károsodás manifesztálódhat

  • a beszédképzésben

  • a beszédértésben

  • az írásban, az olvasásban vagy a számolásban

  • a vizuokonstruktív képességekben

  • a verbális memóriában.

 • Az érzelmi reakció lehet depressio és szorongás.

A nem domináns félteke sérülése

 • Az alábbi képességek károsodhatnak:

  • térbeli érzékelés

  • a vizuokonstruktív érzékelés

  • vizuális memória

  • a test egyik felét érintő vagy az egyik oldali térből érkező ingerre irányuló figyelem

  • panaszok felfogásabetegségtudat

  • érzelmi kommunikáció érzékelése és kifejezése

 • Az érzelmi reakció lehet euphoria, közömbösség, de szorongás is.

A neuropsychológiai kórképek alapvető megjelenési formái

Verbális zavar vagy aphasia

Olvasási, számolási és írászavarok

 • Különböző mértékű működészavarok, melyek nem látászavar, károsodott motoros szabályozás vagy korlátozott tanulási képesség következményei.Társulhatnak agykárosodáshoz, vagy jelentkezhetnek primaer tanulásképtelenségként is.

Ingerek felismerésének zavara vagy agnosia

 • Az agnosia az ismerős ingerek felismerésének nehezítettsége, miközben az inger érzékelése megfelelő, vagyis amikor a beteg idegpályái és éberségi szintje ép marad.

  • Vizuális agnosia = képtelen felismerni a látottakat

  • Auditiv agnosia = képtelen felismerni az acusticus ingereket

  • Tactilis agnosia = képtelen tapintással felismerni tárgyakat

A térbeli viszonyok érzékelésének zavara

 • Az inger térbeli helyének, orientációjának és irányának felismerési zavara.

 • A manifestatióhoz tartozik a a térbeli és topográfiai orientáció, és a térbeli becslés problémája.

 • További lehetséges manifestatio, hogy nehézségekbe ütközikegy modell lerajzolása, vagy egy modell három dimenziós képének megalkotása.

Az akaratlagos apraxia

 • Megnyilvánulása, hogy az akaratlagos mozgások kivitelezése nehézségbe ütközik még akkor is, ha a mozgató pályák és az éberségi szint normális.

 • A tanult mozgások kivitelezése pontatlan, nehézségek adódnak tárgyak használatakor.

 • Az ún. öltözködési apraxia főleg általános funkcionális zavarokkal (pl. dementiával) együtt jelenik meg.

Memóriazavarok vagy amnesia

 • L (Lásd: ebm00752) .

 • A memóriazavarok az agykárosodásból eredő neuropsychológiai problémák között a leggyakoribbak, a legkülönbözőbb agyi patológiával mint kóreredettel.

A figyelem és az összpontosítás zavarai

 • A memória károsodása mellett a figyelem és az összpontosítási zavar a leggyakoribb neuropsychológiai eltérés.

Az inger negligálása

 • Az állapot megnyilvánulása, hogy a beteg nem vesz észre, illetve nem fog fel egy ingert, anélkül, hogy az érzékelésben deficit állna fenn.

 • Rendszerint az egyik testfelet vagy a tér egyik felét érinti.

 • Jelentkezhet egyetlen érzékszervvel kapcsolatban vagy többnél egyszerre.

 • Az agykárosodásból adódó deficit tagadása vagyis anosognosia.

Érzelmi változások

 • Ez lehet megfelelő reakció a betegségre (pl. depressio) vagy része lehet a neuropsychológiai tüneteknek.

 • Kiemelkedően jó hangulat vagy euphoria

 • Depressio vagy szorongás

 • Közömbösség

 • L. frontalis lebeny sérülése

A frontalis lebeny sérülése utáni neuropsychológiai zavarok

 • E zavarok között alapvetőek a a végrehajtás problémái, így a kezdeményezésnek, a célzott tevékenység megtervezésének, az önszabályozásnak és a változtatásnak a zavarai. Megnyilvánulásai:

  • csökkent kreaktivitás és hatékonyság

  • csökkent kitartás

  • csökkent gördülékenység és flexibilitás

  • impulzivitás

  • csökkent szociális alkalmazkodóképesség

  • személyiségváltozások.

Neuropsychológiai tünetekkel gyakran társuló kórképek

 • Cerebrovascularis kórképek

 • Agytrauma

 • Degeneratív agyi betegségek (pl. Alzheimer-kór vagy Parkinson-kór)

 • Alkoholizmus

 • Agydaganatok

 • Psychiátriai kórképek (depressio és schizophrenia)

Neuropsychológiai vizsgálatok javallatai

 • Ha diagnosztikus kérdés merül fel, különösen a psychés tényezők és az agyi eredetű okok elkülöníthetése

 • A tünetek feltérképezése és a mentális kapacitás felmérése (adatok a károsodott és a megőrzött működésről)

 • A beteg kognitív teljesítményénekfelméréserehabilitációs céllal vagy beteg elméleti és szakképzésének tervezésekor.

 • A beteg kognitív teljesítményénekfelmérése azért, hogy megállapítsák a munkaképességét.

 • Speciális esetekben, pl. azért, mert fel kell mérni, hogy a beteg jogilag beszámítható-e vagy kaphat-e vezetői engedélyt.

Neuropsychológiai rehabilitáció

 • A neuropsychológiai rehabilitáció alapját a neuropsychológiai kivizsgálás adja.

 • A neuropsychológiai rehabilitáció az egyéb orvosi rehabilitáció része.

 • A neuropsychológiai rehabilitációhoz tartozik a károsodott funkciók megőrzése, a funkcionális adaptáció, a kompenzáció.

 • A rehabilitáció legyen összhangban az adott egyén neuropsychológiai zavaraival, a személyiségével, a képzettségével, a foglalkozásával, stb.

 • A rehabilitáció kivitelezhető a legfelső ellátási szinten (egyetemi klinika), a legtöbb regionális kórházban, rehabilitációs részlegeken vagy járóbeteg magánrendelésen.