Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Aphasia és dysphasia

Aphasia és dysphasia

ebm00770

Aphasia, dysphasia

 • A kifejezés azt jelenti, hogy betegség vagy sérülés miatt károsodott a beszélt és írott nyelv képzése és megértése. A károsodás gyakran a bal agyféltekébe lokalizálható.

 • Ehhez társulva egyéb kérgi funkciók is zavartak lehetnek, így:

  • az articulatio (dysarthria)

  • a memória (amnesia)

  • a perceptio (agnosia)

  • az akaratlagos mozgás (apraxia).

Fő típusai

 • Akadozó (motoros, Broca-féle aphasia)

  • Nehézkes, akadozó beszéd; a beteg beszédértése gyakran nem károsodott olyan mértékben, mint a beszéde.

 • Folyamatos (sensoros, Wernicke-féle aphasia)

  • Könnyed beszéd, zsúfolva rosszul képzett szavakkal (halandzsa); kifejezetten korlátozott beszédértés.

Az aphasia mértéke

 • Enyhe

  • Diagnosztizálatlan maradhat; a betegben azonban tudatosulhat a zavar, mely akadályozhatja a munkájában, és így másodlagos mentalis problémákhoz vezet .

 • Közepes

  • Jelentősen nehezített nyelvi működés; a beteg csak korlátozottan képes kifejezni magát, és felfogni a beszédet.

 • Súlyos

  • Valamennyi nyelvi működés súlyosan károsodott.

A rehabilitáció célja

 • A lehető legnagyobb mértékben visszaállítani az elveszett képességeket (helyreállító rehabilitáció).

 • Gyakorolni a meglévő kommunikációs képességek maximális kihasználását (kompenzációs rehabilitáció).

 • Elősegíteni a beteg alkalmazkodását a fogyatékosságához és a megváltozott életéhez.

 • A csoportos rehabilitáció a leghatékonyabb . A rehabilitációhoz időre van szükség; optimális fejlődés érhető el a fogyatékosság első évében. Akkor legjobbak az eredmények, ha a fogyatékosság enyhe.

A rehabilitáció módszerei

 • Enyhe károsodás

  • Kivizsgálás és rehabilitáció, amit logopédus és neuropszichológus végez. Az intenzív és restitutiós rehabilitáció biztosítja a legjobb eredményt.

 • Mérsékelt károsodás

  • Helyreállító és kompenzációs rehabilitáció is, amit logopédus és foglalkozás terapeuta végez azzal a céllal, hogy elérjék az optimális kommunikációs képességet.

 • Súlyos károsodás

  • Logopédus és foglalkozás terapeuta által végzett rehabilitáció azzal a céllal, hogy megtalálják a kommunikáció valamilyen módját; segítség és gyakorlás a beteg környezetében lévő további személynek azért, hogy létrehozzák a pozitív kommunikáció lehetőségét.

 • Különösen az aphasia motoros típusához társulhat nyelési nehézség. Figyeljük meg, hogy a beteg képes-e nehézség nélkül meginni egy pohár vizet. A problémával irányítsuk logopédushoz nyeléstréningre.

 • A hosszú távú kilátások nagymértékben függenek attól, hogy a beteg képes-e alkalmazkodni a fogyatékossága okozta változáshoz. A támogató hozzáállás, a szomorú hangulatban biztosított ösztönzés, a depressio esetleges kezelése megoldást jelent. Ne felejtsük el segíteni, képezni a családtagokat sem. A betegszervezetek biztosította adaptációs képzés is hozzájárul a hosszú távú eredményhez.

Kommunikációs javaslatok

 • Szánjunk rá bőséges időt, amire szükség is lesz.

 • A beteggel kommunikáljunk, ne az őt kísérő személlyel.

 • Beszéljünk világosan, de természetesen, a beteg felé fordulva.

 • Használjunk informális, mindennapi nyelvezetet; ne emeljük fel a hangunkat.

 • Egyszerre egy témáról essen szó; ha szükséges, ismételjük meg, más szavakkal (más irányú megközelítés segíti a megértést).

 • Ne feledkezzünk meg a gesztusok, a mimika, a rajzolás, stb. nyújtotta lehetőségekről, melyek részei a teljes kifejezőképességnek.

 • Adjunk elegendő időt a betegnek; ne találgassunk. Elmagyarázhatjuk, és rákérdezhetünk, hogy jól értettük-e. Adjunk visszajelzést; ha nem értünk valamit, mondjuk meg.

 • A kérdéseket egyértelműen tegyük fel (Ne így: "Dohányzik-e vagy iszik-e alkoholt, és mennyit?";E helyett: "Dohányzik? Mennyit? Iszik alkoholt?" stb.).

 • Valamennyi utasítást a szóbeli közlés mellett írjuk is le.

 • Jó ötlet érdeklődni a családtagok problémamegoldási lehetőségei felől.

 • Ne fejtsük el:a depressio gyakori jelenség az aphasiás betegek között, de a kórisméje nehéz. A saját érzelmi reakciónkra figyelve könnyebben ismerhetők fel a tünetek.

 • A nyugodt, ellazult légkör jó hatással van a kommunikációra.

Vonatkozó bizonyítékok

 • A beszéd és nyelvi terapeuta által biztosított rehabilitáció különösen az acut szakban lehet hatékony.

 • A piracetam jótékony hatással lehet a szélütést követő aphasiára, de ezt az eredményt további vizsgálatokban kell megerősíteni.

Irodalom

 • [1]Robey RR. The efficacy of treatments for aphasic persons: a meta-analysis. Brain and Language 1994;47:582-608

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-920021. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [3]Robey RR. A meta-analysis of clinical outcomes in the treatment of aphasia. J Speech, Language, and Hearing Research 1998;41:172-187

 • [4]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-983563. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software

 • [5]Greener J, Enderby P, Whurr R. Pharmacological treatment for aphasia following stroke. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD000424. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently