Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Iskolai erőszak

Iskolai erőszak

ebm00699

Alapszabályok

 • Az iskolai erőszakgyakran hagyományos provokációs játékokhozés a gyermek egymás közti ingerléséheztársul, ezt pediga gyermekek szociális érintkezési gyakorlatainak tartották. Manapság az iskolai zsarnokoskodás inkább erőszaknak felel meg, mint tradicionális játéknak.

 • Az erőszakoskodás jelent direkt erőszakot, pl. lökdösődést, ütést, rúgást, és indirekt erőszakot, mint pl. a szociális manipulációt,vagyisa csoportból való kirekesztéstvagy pletykák terjesztését.

 • Az iskolai erőszak párhuzamba vonható mind a mentális, mind a fizikai bántalmazással, ez pedig gyakran hataz iskolai teljesítményreés gyakran vezetiskolából való hiányzáshoz vagy iskolától való fóbiához.

 • Azok a gyermekek, akik bizonyos szempontból különböznek, pl. elhízottak, depressziósak vagy nehezen tanulnak, ill. újonnan kerültek az iskolába - gyakran válnak ilyen erőszakoskodás célpontjává.

Előfordulás

 • Különféle tanulmányok szerinta tanulók 1/10–1/3-avan kitéveiskolai erőszaknak,zsarnokoskodásnak.

 • Egy finn tanulmány szerint, amelyben a gyermekek 1/3-a iskolai erőszaknak volt kitéve, csak a szülők egyötöde és a tanárok 10%-a szerzett tudomást a sanyargatásról.

 • A felnőttek általában nem tudnak az erőszakoskodásról, és így nehéz beavatkozni. Kisiskolás korban a sanyargatott gyermek könnyebben beszámol róla, de az idősebb megpróbálja takargatni.

 • A sanyargatott gyermeknek sok psychiatriai problémája lehet. Különösen azoknak vannak psychiatriai panaszai és zavarai, akik másokat gyötörnek és őket is sanyargatják.

Kezelés

 • A korai intervenció lényeges a zsarnokoskodásnál. A tanulmányok szerint a többi gyerek sok vonatkozásban fokozatosan negatívan viszonyul az ismételten bántott gyermekhez.

 • A korábbi sanyargatások az életben később bűncselekmények alapjául szolgálhatnak, és súlyos bűncselekmények hátterében szerepelhetnek, illetve a jelentős alkohol fogyasztás alapjai lehetnek.

 • Az áldozatok inkább depressziósak, és az életben később az önbecsülésük alulértékelt. Az iskolai sanyargatás késői hatása az emberi kapcsolatokban is érvényesül, nehézségekhez vezethet a későbbi szexuális kapcsolatoknál.

 • A hivatásos iskolai egészség gondozóknakés a tanároknak tevékenyenmeg kell figyelniük, hogyvan-e zsarnokoskodásrólszó az iskolában, fel kell ajánlaniuk a támogatásukat a bántott gyermekek részéreésaz iskolában mindenkivel együtt kell működniük, hogymegállítsákaz erőszakoskodást. A zsarnokoskodás az egyének között történik, és ezt követően is jelen van a viselkedésben, ezért hatásosak a különféle intervenciós

 • nevelési programok,a tanulók közötti vagy az egész iskolában kötöttmegegyezések.

 • Sok gyermeknek psychiatria kezelésre, és támogatásra van szüksége a sanyargatás miatt.

 • Gyakranazsarnokoskodásmiattszakértőisegítségis szükséges.Az erőszakoskodás abbahagyásaa zsarnokoskodónak is jó.

 • Hatékony, ha beszélnek mind a zsarnokoskodó,mind a sértettcsaládjával. "Az első megbeszélést a tanár vezeti. A tanár segítésében és támogatásában részt vehet az iskolai gyermekjóléti szolgálat. A szolgálat

 • "Az iskola-egészségügy feladata a psychiatriai konzultáció szükségességének megítélése. Ennek érdekében be kell szerezni a tanártól a psychiatriai tünetekre és tartamukra

 • Az iskolaegészségi részleg személyzete konzultálhat a gyermeket vagy serdülőket ellátó psychiatriai szakrendeléssel.