Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Psychotherapiás módszerek felnőttek számára

Psychotherapiás módszerek felnőttek számára

ebm00714

Célok

 • A lelki fejlődést és érettséget akadályozó korlátok felismerése és kiküszöbölése.

 • A beteg hozzásegítése, hogy betekintést nyerjen saját gondolataiba és cselekedeteibe, és értékelje hogy vajjon azok megfelelőek-e.

 • A beteg hozzásegítése, hogy új módokat találjon az emberi viszonylatokban való eligazodáshoz és sikerességhez.

Psychotherapiára utalás

 • Becslések szerint a lakosság megközelítőleg 2%–a számára lenne előnyös a psychotherapia.

 • Psychotherapia szükségességének és indoklásának kérdése szakkonzílium tárgya kell legyen.

 • Az általános orvosnak főleg akkor kell psychotherapiára gondolnia, ha a betegnél kezdeti psychiatriai tünetek mutatkoznak. A psychotherapia hatékonyabb, ha a kórisme és a kezelés korai szakaszban történik.

 • A psychotherapiát akkor kell fontolóra venni,

  • ha a betegnél nem psychoticus jellegű mentalis zavar áll fenn, szorongás, depressio vagy személyiségzavar olyan tüneteivel, melyek hátrányosan befolyásolják munkavégző képességét vagy társadalmi kapcsolatait.

  • fiatalkori psychiatriai betegségek esetén,

  • ha a gyógyszerelés és a crisis interventio hatástalan, és ha úgy tűnik, hogy a gyógyszerelés túl tartóssá vált.

  • ha a beteg inkább szükségét érzi a saját változásának, mint a környezetéének.

 • A psychotherapia és a gyógyszerelés együttes alkalmazása gyakran hatásos, de a psychotherapia a kezelés egyedüli módja is lehet.

A psychotherapia formái

 • Több mint 400 különféle psychotherapiás módszert írtak le a szakirodalomban. Ezek legtöbbje az alábbi hat fő psychotherapiás forma egyikének az alkalmazása.

  • psychodynamicus psychotherapia

  • cognitiv psychotherapia

  • interpersonalis psychotherapia

  • systemás psychotherapiák és családtherapiák

  • csoporttherapiák

  • supportiv psychotherapia.

Psychoanalyticus(psychodynamicus) psychotherapiák

 • Tárgy

  • A korábbi tapasztalatoknak a jelenlegi működési modellekre gyakorolt hatásának a felmérése (gondolatok, érzések, képzetek, cselekedetek).

 • Célkitűzés

  • Segíteni a beteget világ-leképezési módjának megértésében, jobban működő alternatívák megtalálásában és nagyobb önállóság elérésében.

 • Módszer

  • Therapiás szövetség

  • Szabad asszociációk

  • Az indulatátvitel védelmi analysise és interpretatiója, különösen a therapeuta vonatkozásában.

  • A hangsúly a psychoanalyticus iskolán van.

 • Javallatok

  • A psychotherapiák a neuroticus zavarokban a leghatékonyabbak, például a kényszergondolatos -cselekvéses szorongásban és dissociativ zavarokban, a testi betegséghez társuló psychiatriai tünetek esetében, a dysthymiás és alkalmazkodási zavarokban, az enyhe és közepesen súlyos hangulat- és személyiségzavarokban.

  • A személyiségzavarok és az olyan comorbid állapotok, amelyekben a személyiségzavar jegyei jelentős szerepet játszanak, a psychotherapia különösen fontos javallatai. A személyiségzavarokkal előforduló comorbiditas igen gyakori a legtöbb psychiatriai diagnózisban: 56% szorongásos kórképben, 41% phobiában, 41% súlyos depressióban, 22% szociális phobiában. Mentalis zavarok esetén, ha azok a munkaképességet fenyegetik, a személyiségzavarokhoz társuló comorbiditas jelentős, és a rehabilitatio tervezésénél számításba kell venni. Randomizált vizsgálatok szerint a psychoanalyticus psychotherapia az alábbiak kezelésében hatékony: Borderline személyiségzavar elsősorban.

 • A kezelés időtartama

  • Hónapoktól több évig terjedően

  • Az ülések kellő gyakorisággal kell történjenek.

 • A kezelés formái

  • Psychoanalysis: 3–5 ülés hetente, 4–6 éven át

  • Psychoanalyticus/psychodynamicusan orientált egyéni psychotherapia: 1–3 ülés hetente, 2–4 éven át

  • Psychodynamicus rövid psychotherapia: korlátozott számú ülés (12–40), korlátozott tárgyra tartás

Cognitiv therapia

 • Tárgy

  • Cognitiv torzulások (gondolatok) és azokhoz kapcsolódó érzelmek

 • Célkitűzés

  • A tüneteket okozó személyes cognitiv torzulások azonosítása és megváltoztatása.

 • Módszer

  • A therapiás ülések száma szokásosan hetente 1–2, 1–3 éven át

  • Rövid therapiákban az ülések száma korlátozott (15–20).

 • Javallatok

  • Elsősorban depressiv zavarokban alkalmazzák. További javallatok szorongás, idegesség, pánikzavar és szerekkel való visszaélés.

 • Az utóbbi években a cognitiv therapia fejlődését a systemás therapiás folyamat kialakításának erős tendenciája jellemzi, ami az alábbi három kritériumnak felel meg:

  • A therapia alapját kiterjedt elmélet képezi, amit kísérleti bizonyítékok támasztanak alá.

  • A therapia operacionalizált, és a therapiás folyamat elméleti alapvetésekhez kapcsolódik.

  • A therapia hatását vizsgálatok bizonyították.

 • A cognitiv therapia a legkiterjedtebben vizsgált therapiaforma, és a hatékonyságát a többi therapiaformánál egyértelműbben mutatták ki ellenőrzött randomizált vizsgálatokban. A hatás vizsgálatát standardizált kézikönyvek könnyítették meg, amelyek a therapiás folyamat ismétlését kontrollált módon teszik lehetővé.

Családtherapia

 • A családtherapia a psychodynamicus elméletben, a cognitiv elméletben és a rendszer-orientált családkutatásban gyökerezik.

 • Tárgy

  • A családi interactiókban vagy az egyes családtagokban mutatkozó rendellenességek.

 • Célkitűzés

  • A családon belüli kölcsönhatások megváltoztatása, a család erősségeinek a megtalálása.

 • Javallatok

  • Különösen súlyos psychiatriai zavarok esetén javasolt, amikor a függőségi problémák központi helyet foglalnak el.

  • Crisis interventiókban a családtherapia lezárt helyzetet oldhat meg (például válási crisis vagy gyermek függetlenedése)

Személyközi psychotherapia

 • Tárgy

  • Az alapelgondolás szerint a mentalis zavarok psychosocialis interpersonalis környezetben zajlanak. Az interpersonalis psychotherapia a folyamatban levő interactiós viszonyokra fókuszál. Az indulatátvitel és a gyermekkori tapasztalatok nem foglaltatnak a therapiás folyamatban, jóllehet fontosságuk nem elhanyagolható. A folyamatban lévő kapcsolatok a leglényegesebbnek tekintett tényezők, ezért kerülnek a középpontba.

 • Javallatok

  • Eredetileg csak az acut depressio kezelésére fejlesztették ki. A módszert azonban egyéb mentalis zavarok kezelésére is alkalmassá tették.

 • Módszerek

  • Négy alapvető nehézséget kell hangsúlyozni

   • szerepkonfliktusok

   • interpersonalis elégtelenség

   • elhúzódó gyászreakció és

   • szerepváltozások.

 • Cél

  • A beteg segítése a társadalmi és kapcsolati nehézségeket leküzdő stratégiák kialakításában.

 • Időtartam

  • Rendszerint 12–16 hétre korlátozódik.

Csoportpsychotherapia

 • Számos, egyéni therapiában használatos technikát alkalmaznak csoportviszonyok között.A csoporttherapiában alkalmazott módszerek psychodynamicusak, interpersonalisak és cognitivak lehetnek. A psychodrama a csoporttherapia sajátos formája, amelyben a belső konfliktusokat szerepjáték jellegű folyamatokba viszik át.

Támogató psychotherapia

 • Tárgy

  • A psychodynamicus támogató psychotherapia különösen jól hasznosítható a súlyos személyiségi zavarokkal küszködő betegek kezelésében.

 • Cél

  • A panaszok megfelelő kezelése, és a betegséggel szembeni valós hozzáállás kialakítása.Fő tárgyai a mindennapi élet gondjainak megoldását foglalják magukban: életmód, háztartás, munka. Acut családi konfliktusok megoldása, valamint az életkor-specifikus fejlődési gondok kiemelése például kapcsolatok, sexualis magányosság, szórakozások, vallási kérdések egyformán fontosak.

 • Módszer

  • A fő therapiás elem a támogató therapiás viszony folyamatos fenntartása, valamint a betegnek elsődlegesen mint személynek az elfogadása. A támogató therapia elméleti megalapozása több főágból táplálkozhat. A psychodynamicus tapasztalat feltehetően a legjelentősebb tényező a beteg megértésében és a therapiás folyamat ellenőrzésében. A cognitiv közelítés szintén mindig fontos.

 • Az itt leírt folyamat a támogató psychotherapiák olyan sajátos klinikai alkalmazása, amelynek jelentős szerepe van a psychosisok kezelésében.

Rövid psychotherapiák

 • A rövid psychotherapia időben korlátozott, különféle technikájú psychotherapiák csoportjának közös elnevezése (5–20 ülés) és az alapot képező elméleti háttér különféle lehet.

 • A legismertebbek:

  • psychodynamicus-fókuszált rövid psychotherapia

  • crisis interventio

  • cognitiv rövid psychotherapia

  • cognitiv-analyticus therapia

  • probléma megoldó irányultságú rövid psychotherapia

  • interpersonalis therapia

A psychotherapiák hatékonysága

 • Meta-analysisek szerint a psychotherapia igen hatékony. A psychotherapiában részesült betegek átlagban 90% fölött mutattak jelentős javulást a psychotherapiában nem részesült kontroll személyekhez képest. A hatás 5 év után is megmarad.

 • Hosszú távú követéses hatékonysági vizsgálatok nem állnak rendelkezésre

  • "A különböző psychotherapiás technikák összehasonlítása a hatékonysági vizsgálatok módszertanát alkalmazva sokkal bonyolultabb kutatási problémát jelent

 • Tartós és rövid therapiák összehasonlítása nem lehetséges

  • "A kutatási módszerekkel kapcsolatos gondok különösen bonyolultak akkor

Elsőbbségi kérdés a psychotherapiában

 • "Mivel az erőforrások korlátozottak

Első prioritás

 • "Diagnosztizált psychiatriai betegségek vagy tünetek

  • Személyiségzavarok öngyilkossági kockázattal

  • "Szorongás

  • "Kényszergondolatok és –cselekedetek és korlátozott állapotok

  • Első alkalommal jelentkező psychosis és az ilyen betegek családtagjai

  • Tartós psychosis (támogató psychotherapia)

  • "Tartós személyiségzavarok

  • Traumás élményhez kapcsolódó szorongás és depressio

Második prioritás

 • "Az egészségügyben

  • "Azok számára

  • "Oktatói

  • "Kreatív feladatokat ellátó személyek számára

Harmadik prioritás

 • "Általános javallatok híján lévő személyek

  • Tartós psychosisok

  • "Psychotherapia bizonyos olyan esetekben

Vonatkozó bizonyítékok

 • Hypnosis társítása a cognitiv-magatartási psychotherapiákhoz előnyös.

Irodalom

 • [1]Brown C, Schulberg HC. The efficacy of psychosocial treatments in primary care: a review of randomized clinical trials. Gen Hosp Psychiatr 1995;17:414-424

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-960172. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [3]Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioural psychotherapy. J Consult Clin Psychol 1995;63:214-220

 • [4]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-964303. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [5]Allison DB, Faith MS. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioural psychotherapy for obesity: a meta-analytic appraisal. J Consult Clin Psychol 1996;64:513-516

 • [6]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-978373. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software