Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Major depressio

Major depressio

ebm00716

Alapszabályok

 • Fel kell mérni a működési teljesítményt, a munkahelyi és otthoni helyzetekben adódó intézkedési képességet, és a beteg igényét a támogató eljárásokra vagy a kórházi elhelyezésre.

 • Fel kell becsülni az öngyilkossági veszélyt, és biztosítani kell a gyakori ellenőrzést a járóbeteg rendelésen, vagy a kórházi elhelyezést (önkéntes alapon vagy kényszerbeutalással).

 • A depressio többtényezős állapot;mind a biológiai, mind a psychologiai therapiák indokoltak. A legjobb eredmény gyakran ezek összekapcsolásával éhető el.

A betegség előfordulási aránya és lefolyása

 • A major depressio gyakori betegség, 4–5%-os előfordulási aránnyal a népességvizsgálatok szerint, és 15%-os előfordulási aránnyal az egész életre vonatkoztatva.

 • Örökletes tényező és hajlamosító személyiségjegyek kapcsolatba hozhatók a depressio fellépésével, sok esetben psychosocialis stress mint kiváltó tényező hatására.

 • Súlyos depressio gyakran negatív életesemény (válás, munkanélküliség, veszteség) után kezdődik.

 • A visszatérő epizódok gyakoriak.

 • Az öngyilkosság veszélye jelentős, és az öngyilkossági gondolatok gyakoriak. Férfiak kockázata nagyobb, mint a nőké.

Kórisme

Klinikai jellemzők

 • A betegek több mint felében jelentkezik cognitiv hanyatlás, valamint összpontosítási és emlékezési nehézségek.

 • A betegek mintegy fele tagadhatja depressio fennállását, vagy külső megjelenésük nem utal depressióra.

 • Számos depressiós beteg beszéde lelassul, a kérdésekre késve és röviden válaszol.

 • A betegnél észlelési zavarok, vagy olykor psychoticus vagy catatoniás tünetek jelentkezhetnek (a beteg nem beszél és nem látja el önmagát).

Kezelés

 • A major depressio kezelési lehetőségei:

  • empiricusan támogatott psychotherapiák

  • pharmacotherapia

  • psychotherapia és pharmacotherapia összekapcsolva

  • bizonyos esetekben egyéb somaticus therapiák (például erős fénytherapia vagy electroconvulsiv therapia)

 • Az acut phasis kezelésének megválasztásához lásd Táblázatot (14.1. táblázat - A depressio súlyossága és az acut phasis kezelésének megválasztása) .

 • Lásd még cikkek ebm00712 (Lásd: ebm00721) (Lásd: ebm00714) .

 • Követni kell a therapiás választ, és néhány hetes időközökben addig kell változtatni a therapiát, amíg a beteg tünetmentessé válik.

14.1. táblázat - A depressio súlyossága és az acut phasis kezelésének megválasztása

KezelésEnyheMérsékelten súlyosSúlyosPsychoticus
Psychotherapia++(+)-
Antidepressansok++++
Antipsychoticumok---+
Electroconvulsiv therapia (ECT)--++

Acut kezelés

 • Meg kell állapítani, hogy a betegnek szüksége van–e acut kórházi elhelyezésre

  • A beteget sürgősen kórházba kell utalni, mégpedig szükség esetén akarata ellenére is, ha

   • képtelen az önellátásra

   • egyértelműen elvesztette valóságmegítélő képességét

   • Öngyilkosság veszélye áll fenn, vagy képtelen az együttműködésre (Lásd: ebm00712) .

  • Biztosítani kell a kezelést a beteg kórházba kerüléséig.

Pharmacotherapia

 • Ha a beteg az alapellátásban kezelhető, a gyógyszerelést meg kell kezdeni.

  • Meg kell állapítani, hogy a betegnek szorongásellenes kezelésre is szüksége van–e. (Lásd: ebm00730) vagy esetleg neurolepticumokra a psychoticus tünetek miatt.

  • Meg kell szervezni a gyors ellenőrző vizitet, vagy megkérni a beteget, hogy másnap telefonon jelentkezzék. Ha a beteg nem jelentkezik, valamilyen módon el kell érni.

  • Kielégítő tájékoztatást kell adni a betegnek és családjának a depressióról, annak lefolyásáról és kezeléséről.

Psychotherapiák

 • Psychologiai beavatkozások különösen enyhe és középsúlyos esetekben használatosak

 • Alternatívák:

  • cognitiv psychotherapia

  • psychodynamicus psychotherapia

  • interpersonalis therapia

  • probléma–megoldó therapia

 • A beteg therapiára küldéséről lásd ebm00714 .

Electroconvulsiv therapia (ECT)

 • Súlyos psychoticus vagy melancholicus depressiók esetében javallt.

 • Egyenrangú, vagy inkább hatásosabb, mint a pharmacotherapia

Erős erős erős fény therapia

 • Hatékonynak mutatkozott téli depressióban (sesonalis affectiv zavar).

 • 2500 lux intenzitású tiszta erős fényt alkalmaznak 30–60 percen át.

 • A hatás körülbeblül egy hét után mérhető fel.

Az acut phasis utáni kezelés

 • A beteg tünetmentessége után még 6 hónapig kell a kezelést folytatni.

 • Tájékoztatni kell a beteget a visszaesés lehetőségéről, és a gondozásba vétel módjáról.

 • Ha a betegnek major depressiós visszatérő állapotai voltak, mérlegelni kell a 2–3 éves megelőző antidepressiv kezelést. Egyes betegeknek folyamatos gyógyszerelésre van szükségük.

 • Az ellenőrző látogatásoknál az általános psychotherapiás megközelítést kell alkalmazni

  • Segíteni kell a beteget élethelyzetének a tisztázásában

  • Támogatni kell a beteg önbecsülését

  • Segíteni kell a gyász elviselésében

  • Segíteni kell a torzult depressiv gondolatok megváltoztatásában

  • Együtt kell működni a beteg társadalmi környezetével

  • Tájékoztatni kell a beteget és családját a depressióról és annak kezeléséről

 • Szükség esetén meg kell szervezni a szociális támogatást szociális munkások közreműködésével.

A kezelés fokozatai és a szakorvos bevonásának ismérvei

 • A betegnél fennáll az öngyilkosság veszélye.

 • A kórismével vagy kezeléssel kapcsolatos bizonytalanságok

  • Súlyos gondok a beteggel való együttműködésben.

  • Több mint 3 hónapos, munkából való kiesés fenyegető veszélye.

 • A kezelés fokozataira vonatkozóan lásd Táblázatot (14.2. táblázat - A depressio kezelésének fokozatai) .

14.2. táblázat - A depressio kezelésének fokozatai

AlapellátásPsychiatriai gondozóElmeosztály
Nem bonyolult, enyhe és traumaticus crisisekAz elmeegészséget vagy fejlődést fenyegető crisisekSúlyos crisisek
Enyhe vagy közepesen súlyos acut depressio
 • Súlyos acut depressio

 • Öngyilkosság veszélye

 • Bipolaris depressio

 • Psychoticus depressio acut phasisa

 • Mania

Idült, életmódszerű vagy személyiséghez kötött depressioTartós depressio acut phasisa (gyógyszerelés, a kórisme újraértékelése)
 • Szorongásos vagy elhúzódó depressiós zavar

 • Kezelésre nem válaszoló depressiók

Depressio képében jelentkező alkalmazkodási zavarDepressio gyermek– vagy serdülőkorban 
Időskori depressio  
Somatisatiós zavarMunkaképesség értékelése 

Vonatkozó bizonyítékok

 • Az elmeegészségügyi szakemberek tanácsadása enyhíti a lelki panaszokat és javítja a beteg elégedettségét.

Irodalom

 • [1]Gloaguen V, Cottraux J, Cucherat M, Blackburn IM. A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. Journal of Affective Disorders 1998;49:59-72

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-983865. In: The Cochrane Library, Issue 1, 2000. Oxford: Update Software

 • [3]Brown C, Schulberg H C. The efficacy of psychosocial treatments in primary care: a review of randomized clinical trials. General Hospital Psychiatry 1995;17:414-424

 • [4]Rowland N, Bower P, Mellor Clark J, Heywood P, Godfrey C. Effectiveness and cost effectiveness of counselling in primary care. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD001025. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently