Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Facialis sérülések

Facialis sérülések

ebm00368

Bevezetés

 • Elsősegélyként biztosítsunk átjárható légutakat : távolítsuk el a véralvadékokat,letört fogakat, és egyéb szabad fragmentumokat a szájüregből, különösen eszméletlen vagy zavart beteg esetén.

 • Ha a sérülés a szájüregre, vagy a torokra is kiterjed, jelentős fokú oedema alakulhat ki. Minél előbb biztosítsuk a légutak átjárhatóságát. Lásd még ebm00141 .

 • Az arcsérülések ellátása nagy klinikai tapasztalatot igényel, ezért szakorvosnak kell végeznie. Az arc töréseinek körülbelül a fele nem kerül felismerésre, ha csak a rtg felvételeket elemzik klinikai vizsgálat nélkül.

A kezelés sürgőssége

 • Órákon belül

  • Lőtt sérülések

  • A középarc szemsérüléssel társuló darabos törései

  • A maxilla és mandibula együttes törései várható légúti szövődménnyel

  • A mandibula többszörös törései légúti szövődménnyel

 • 24 órán belül

  • A mandibula nyílt törései

  • Az középarc szemsérüléssel nem járó sérülései

 • A következő munkanapon

  • A járomcsont elmozdulás nélküli törései

  • Orrcsont törések

 • A kezelés sürgősségét mindig a légutak biztosítása után határozzuk meg.

 • Az arc lágyrészeinek súlyos sérülései és égései gondos megközelítést és szakorvosi ellátást igényelnek.

Középarctörések szemsérülés nélkül

Orrcsont törések

Az arc lateralis törései

 • A malaris eminentia területén kialakuló érzésvesztés dislocatioval járó törésre jellemző, és szakorvosi ellátást igényel.

 • A duzzanat következtében gyakran nem kerül felismerésre. A diagnózist megkönnyíti, ha az arcot felülről tekintjük meg tapintás mellett. Végzendő röntgen felvételek: occipito -mentalis és AP irányok.

 • A repositiot korai stádiumban kell elvégezni.

 • A kezeletlen esetek diplopiához és az orca területének érzésvesztéséhez vezethetnek ( a n. infraorbitalis károsodása).

Az orbita törései

 • Gondolni kell rájuk, ha a szemgolyór direkt erőbehatás érte. Tünetei:

  • periorbitalis oedema és haematoma

  • subconjunctivalis bevérzés

  • főleg felfelé tekintéskor kialakuló diplopia

  • a pupilla eltolódása (lefelé).

 • "Blow-out" törés esetén a szemgolyót ért erőbehatás áttevődik az orbitára, amely így a leggyengébb pontján törik el.

 • Egyszerű rtg felvételen gyakran nem kerül felismerésre. CT vizsgálat mérlegelendő.

A maxilla törései

 • A maxilla törései kiemelt figyelmet érdemelnek, mert az arcszerkezet hátrafelé való elcsúszása légúti obstructiot okozhat.

 • A beteg gyakran eszméletlen; győződjünk meg a légutak átjárhatóságáról.

 • Súlyos fejsérülés esetén ellenőrizzük az orrmelléküregeket a koponya rtg felvételen. A sinus felett látható árnyékoltság vérzés és maxilla törés lehetőségét veti fel.

 • Vizsgáljuk meg az AP, lateralis és occipito-mentalis irányú felvételeket. Nagy erőbehatással járó sérülés esetén a CT vizsgálatot mindig el kell végezni.

 • A klasszifikációt lásd a táblázatban (15.1. táblázat - Le Fort törések) .

15.1. táblázat - Le Fort törések

Le Fort I. TípusA fogív a sinus maxillarisok és az orr alapjának szintjében leválik a középarcról. Az orr és az orbita épen marad.
Le Fort II. TípusA törésvonal áthalad az arcüregen, az orbitán és az orrcsonton. A középarc mozgathatóvá válik.
Le Fort III. TípusA törésvonal áthalad a lateralis orbitaszéleken és az orrcsonton. Az arckoponya leválik az agykoponyáról.

A mandibula törései

 • Gyakran erőszakcselekmények okozzák. A száj és a garat duzzanata légúti obstructiot okozhat.

 • A diagnózishoz a mandibulát a szájüreg felől is végig kell tapintani. A vizsgálatot a beteg intoxikáltsága gyakran nehezíti.

 • Vizsgáljuk meg a fogazatot és az occlusiot. Gyakran a beteg is észleli a kóros occlusiot.

 • Vizsgáljuk a meg a transaxialis és ferde irányú rtg felvételeket.

Vonatkozó bizonyítékok

 • A percutan tracheostomia magasabb perioperatív halálozással és több cardio-respiratoricus szövődménnyel társulhat, mint a műtéti tracheostomia.

Irodalom

 • [1]Dulguerov P, Gysin C, Perneger TV, Chevrolet JC. Percutaneous or surgical tracheostomy: a meta-analysis. Critical Care Medicine 1999;27:1617-1625

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-991740. In: The Cochrane Library, Issue 1, 2001. Oxford: Update Software

 • [3]Freeman BD, Isabella K, Lin N, Buchman TG. A meta-analysis of prospective trials comparing percutaneous surgical tracheostomy in critically ill patients. Chest 2000;118:1412-1418

 • [4]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-20002332. In: The Cochrane Library, Issue 3, 2001. Oxford: Update Software