Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Mandibula törések

Mandibula törések

ebm00369

Kóreredet

 • Leggyakoribbak a mandibula ág törései (gyermekekben az esetek 50%-át teszik ki).

 • Fog nélküli mandibulában a törés nagy valószínűséggel a mandibula testén (corpus mandibulae) jön létre. Szinte mindig két törésvonal látható.

 • Fiatal férfiakban az angulus mandibulae törései a leggyakoribbak (általában bal oldalon). Ezen törések gyakran alkoholizmus talaján alakulnak ki.

Vizsgálatok

Megtekintés

 • Az arc vizsgálatát mindig az egész fej vizsgálatával kezdjük, felülről lefelé, illetve lateral felől a középvonal felé haladva. A vizsgálatot a szájüreg megtekintésével fejezzük be.

 • Jegyezzük fel a vizsgálati leletet, szükség esetén készítsünk fényképfelvételt.

 • A ramus mandibulae törései a külső hallójárat rupturáját és következményes vérzést idézhetnek elő a koponyaalap törése nélkül is. Ne feledjünk otoscopos vizsgálatot végezni!

Tapintás

 • Tapintsuk meg a mandibulát. Általában észlelhető a törésvonal az oedemás duzzanat kialakulása előtt.

 • Nagyon fontos a szájüreg vizsgálata is. A szájfenék haematomája és érzékenysége nagy valószínűséggel törést jelez.

 • Figyeljünk a törés helyén észlelhető érzékenységre és fogínyvérzésre a mandibula feszítésekor.

 • Vizsgáljuk meg a fogazatot. A lépcsőképződés szinte bizonyosan törést jelez.

 • Figyeljük meg az occlusiot. A beteg gyakran észlel változást a zárásban.

 • Vizsgáljuk meg az érzésfunctiot az állkapcson (n. alveolaris inferior). Az érzés megváltozása vagy kiesése dislocatioval járó törést (vagy az ideg kilépésénél történt contusiot) jelent, és műtétre lehet szükség.

Képalkotó vizsgálatok

 • Orthopantomographia

 • Axiális irányú felvételek

 • CT vizsgálatra csak ritkán van szükség. Amennyiben koponya CT végeznek, érdemes azt kiterjeszteni a mandibulára is.

A mandibulatörések kezelésének alapvonalai

 • A mandibula testének törései 80%-ban mutatnak dislocatios tendenciát a törésvonalak és a rágóizomzat húzó hatásának hátrányos kapcsolata miatt.

 • Manapság a legtöbb corpus és állcsúcs törést a sérülést követő 24 órán belül megoperálják.

 • A töréseket szinte mindig minilemezekkel és csavarokkal rögzítik, szájüregi feltárásból.

 • Konzervatív kezelés (intraoralis drótsínezés az alsó és felső állcsont egymáshoz rögzítésével) indokolt, ha a törés stabil, az occlusio és az alsó ajak érzésfunctioja normális, illetve ha a beteg elutasítja a műtétet.

 • Bizonyos esetekben dislocatio nélküli, stabil törések konzervatívan is kezelhetőek:az állkapocs óvatos mozgatása mellett profilaktikus antibiotikus kezeléssel, pépes étrenddel. Ez a módszer a beteg részéről jó együttműködést, a kezelő csapat részéről megfelelő jártasságot igényel.

 • A fog nélküli mandibula törései speciális kezelést igényelnek. A lemezes osteosynthesis mellett a műfogsort is gyakran ki kell cserélni. Ezen törések műtéteinél általában nagyobb lemezeket használnak, mint a saját foggal rendelkező betegeknél.

 • Az ízületi nyúlvány egyoldali töréseinél drótsínezést és az occlusio csiszolással való korrekcióját végzik el. A kétoldali törések szinte mindig műtétet indokolnak, különösen, ha malocclusio észlelhető.

 • A processus coronoideus törése általában nem igényel osteosynthesist. Figyeljünk az adekvát fájdalomcsillapításra.

 • Gyermekek ramus mandibulae törései néha a csont és az ízület növekedésének zavarait idézhetik elő, így a felnőttkor eléréséig ellenőrzést igényelnek.

Szövődmények

 • Az occlusio különböző fokú zavarai a betegek 4–17%-ában alakulnak ki. A kezelés lényege az occlusio korrekciója csiszolással, töméssel vagy a protézisek korrekciójával.

 • Az esetek kb. 6%-ában a mandibula törése az alsó ajak változó mértékű érzéketlenségét eredményezi.

 • A sérült ideg ellátási területén kialakuló neuralgia zavaró, és egyes esetekben terápiára rezisztens lehet.