Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Le Fort törések (I–III)

Le Fort törések (I–III)

ebm00371

Osztályozás

 • Az arccsont törések 20–30% -a különféle Le Fort törés.

 • A Le Fort I típusú törésnél a maxilla fogakat tartalmazó része a melléküregek szintjén és az orrbázisnál elválik a középarctól. Gyakran jár ajak sérülésekkel és arc oedemával. Sérülnek a fogak és a harapás. A szájban haematoma látszik a sulcusban és a fogsor tapintásra mobilis.

 • A Le Fort II típusú töréseknél a középarc törése háromszög alakú: a törésvonal a maxilla sinusain és az orrgyökön halad át. Az arcközépen és suborbitalisan oedema jelentkezik, kétoldali vérömlennyel. Nagyon gyakori az orrvérzés. Kettőslátás jelentkezhet és a pofák területén rendszerint érzéscsökkenés lép fel. A harapás rendellenes és a törési vonalat leginkább a margo infraorbitalis táján lehet tapintani. A felső állcsontot erélyesen megragadva rendellenes mozgás tapintható. Az orrból liquor folyhat.

 • A Le Fort III típusú töréseknél a középarc leválik a koponya alapról. A törésvonal a frontozygomaticus varratokon és az orrgyökön át húzódik. Ezeken a területeken szétválás és kóros mobilitás tapintható. Az arcközépen oedema és gyakran orrvérzés, liquorfolyás is előfordul. A harapás rendellenes. Nagy energiájú sérüléseknél a teljes középarc benyomódik és a harapás változása dominál;, habár tapintásra a harapás megtartottnak tűnik.

 • Lehetnek törések az előbb említettek kombinációi, pld. Le Fort I + II vagy Le Fort II jobb oldalon és Le Fort III a bal oldalon.

 • Az arccsont töréseket laterális arccsont vagy tripod töréseknek nevezik.

Röntgen

 • Az arc anteroposterior képe

 • Az arc lateralis képe

 • Az úgynevezett holdfény kép beállítás

 • CT scan, ha lehetséges (nagy energiájú sérüléseknél szükséges)

 • Az arcus zygomaticus, és – ha szükséges – orthopantomography.

Kezelés

 • Ezen betegeket szakorvoshoz kell utalni

 • A középarcot és részeit kívülről kell reponálni és mini vagy micro lemezekkel rögzíteni. Meg kell kísérelni, hogy a bőrmetszéseket a 'nem látható' zónákban, vagy a meglevő sérülések mentén ejtsük. Ugyanazzal a műtéttel kell megoldani a functionális és kozmetikai problémákat, mivel a komplikált középarc sérüléseket csak egyetlen alkalommal lehet sikeresen megoperálni.

Szövődmények

 • Az orrból a liquor ürülés néhány nap alatt rendszerint szűnik. Antibioticum prophylacticus adása javallt. Ha a liquor ürülés tartósan fennáll, további vizsgálatokra, adott esetben a dura foltozására van szükség.

 • Súlyos sérülések után funkcionális és kozmetikai problémák maradhatnak vissza, melyeket kisebb beavatkozásokkal lehet kezelni. Az arc általános képe, melyet az első műtéttel érnek el, rendszerint kielégítő.

 • Krónikus sinusitis ritka.

 • A szemüreg hátsó falának töréseinél a fissura orbitalis superior szűkülete következhet be.