Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Fogszuvasodás valamint a fog kemény állományának és a pulpának a további betegségei

Fogszuvasodás valamint a fog kemény állományának és a pulpának a további betegségei

ebm00162

Fogszuvasodás (caries)

 • A caries a fog kemény szöveteinek betegsége. Prevalenciája nagy, az ipari országokban szinte mindenkit érint.

 • A carieses elváltozás első stádiuma a dentalis plakk kialakulása a fog bizonyos felületein. A normális mikrobiális szájflóra mikroorganizmusai lerakódnak a fogfelületi lepedékben (a nyálból képződik), és megindul a dentalis plakk képződése.

 • A carieses elváltozás első helyei az occlusiós fissurák és a molarisok fossái, majd a fogak interproximalisfelületei, és végül a ginguivalis szél. Normálisan a ginguivalis széli területen lévő caries kialakulásához az adott területen évekig kell dentalis plakknak jelen lennie. Azokban a betegekben, akiknek a nyáltermelése csökkent, a ginguivaszél, sőt a ginguivasulcus szuvasodásának incidenciája nagyon nagy.

 • A caries első tünete a fényesség eltűnése a zománc felszínén. Az aktív forma kifehéredésként és felpuhulásként látható a zománc felszínén. Ha a caries progressiója lassú vagy akár le is áll, a területe szürkésbarnává vagy feketévé, a laesio pedig bőrszerűvé válik

  .

A pulpa és a periapicalis szövet betegségei

Pulpitis és annak szövődményei

 • A pulpitis a fogbél gyulladása, melynek oka, hogy a microbialis toxinok, általában a cariesen keresztül, átjutnak a pulpába.

 • Amikor a mikrobák elárasztják a pulpaűrt, a fogbél szövetének necrosisát okozzák.

 • Amikor a mikrobák a pulpában mélyebbre terjednek, a necroticus pulpa szövetmaradványai gyulladásos reakciót váltanak ki a parodontiumban és a gyökércsúcs körüli csontban, ami pulpa eredetű acut apicalis parodontitist vezet. A kezeletlen betegség chronicus apicalis parodontitishoz majd periapicalis tályoghoz vezet, üreg kialakulásával.

 • A fenti valamennyi betegség kezelése a necroticus pulpaszövet és a pulpaűr körüli fertőzött dentin endodontalis eltávolítása, és pótlása gyökérkitöltő anyaggal. Bizonyos esetekben a necroticus fogbél anyagának eltávolításához az egész fogat ki kell húzni.

A fogak kóros elhasználódása

A fogak túlzott kopása

 • A fog elhasználódása a fogak csikorgatása következtében

  .

 • Az occlusiós és az interproximalis felszínükön is látható.

 • Úgynevezett mesialis fogvándorlást is okozhat, ami azt jelenti, hogy a fogak egy életen át mesialis irányban mozognak.

 • Besorolása szerint csak a súlyos eseteket tekintjük betegségnek, amikor az elhasználódás meghaladja az ún. élettani kopást.

 • A kóros kopás oka lehet kiegyenlítetlen záródás, fogcsikorgatás, különösen éjszaka (bruxismus), valamint dentofacialis rendellenességek.

 • A kopásnak különös diagnosztikus jelentősége van akkor, ha az elhasználódás a molarisok occlusiós felszínére korlátozódik. Az elhasználódásnak ez a típusa jellemző az ecstasy-t használókban.

A fogak abrasiója

 • A fogak elhasználódása külső anyag által (l. képet

  .

 • Az ok lehet pl.fogápoló szer, fogkefe vagy általában túl agresszív fogtisztítás.

 • Még a fogpótló anyagok is okozhatnak abrasiót.

A fogak erosiója

 • Az erosio a foganyag kémiai oldását jelenti olyan savak által, melyeket nem a dentalis plakk mikroorganizmusai termelnek.

 • Az erosio első jele a fogfelszín fényének megszűnése. Ezután a folyamat a zománc ásványainak eltűnéséhez vezet

  .

 • Az erosio normális esetben a felső metszők lingualis felén kezdődik, ami az incisivus élen nagyon vékony zománcréteget eredményez, és ez a zománc töréséhez vezet. A következmény a metszők élének érdessége, és a koronák rövidülése.

 • Okok

  • Külső okok a savas sportitalok, az üdítőitalok és néha a vegetáriánus étrend.

  • A legfontosabb belső okok a gyomorégés vagy gastrooesophagealis reflux (GOR), ami savas refluxot juttat a szájüregbe.

  • Az erosiónak a tartós regurgitatio diagnózisában van jelentősége bulimia és anorexia nervosa esetében, mivel ezek a betegek gyakran vonakodnak bevallani a hányást.

 • Amennyiben a nyálelválasztás normális (vagy a nyálmirigyek hyperfunkciósak), még a tartós hányás vagy gastrooesophagealis reflux sem vezet dentalis erosióhoz.

 • Kezelés

  • A fogorvos restaurációs anyagokkal pótolja az erodált fogállományt. Ha az erosio kiterjedt, a fogak koronát kaphatnak.

Vonatkozó bizonyítékok

 • A víz fluorozása mérsékli a caries prevalenciáját, és növeli a dentalis fluorosis gyakoriságát, de kevés értékes adat van a víz fluorozásának hatásáról.

 • A fluoridgélek évente legalább egyszer alkalmazva gátolják a gyermekek és serdülők fogszuvasodását.

 • A fluoridfényezés hatékonyan mérsékli a gyermekek fogszuvasodásának gyakoriságát.

 • A fluoridos szájöblítők ellenőrzött és szabályos használata csökkenti a gyermekkori cariesgyakoriság növekedését.

 • A fluoridpótlás növeli a gyermekek dentalis fluorosisának veszélyét, de többségükben a fluorosis mértéke enyhe.

 • A motoros, körkörösen vibráló fogkefék, a manuális fogkefékkel összevetve, mérsékelten csökkentik a plakkokat és a gingivitist.

 • A fluoridos fogkrémek, a szájöblítőkhöz vagy gélekhez hasonlóan hatékonyak a gyermekkori caries megelőzésében.

 • A helyi fluoridok (szájöblítők, gélek vagy polírozók) a fluoridos fogkrémmel együtt alkalmazva mérsékelten csökkenti a cariest, szemben az egymagában alkalmazott fogkrémmel.

Irodalom

 • [1]NHS Centre for Reviews and Dissemination. A systematic review of public water fluoridation. York: NHS Centre for Reviews and Dissemination. NHS Centre for Reviews and Dissemination (NHSCRD). 1900640163. CRD Report 18. 2000.243.

 • [2]The Health Technology Assessment Database, Database no.: HTA-20000916. In: The Cochrane Library, Issue 1, 2001. Oxford: Update Software

 • [3]McDonagh MS, Whiting PF, Wilson PM et al. Systematic review of water fluoridation. BMJ 2000;321:855-859

 • [4]Parviainen K, Ainamo J, Nordling H. Changes in oral health from 1973 to 1982 of 13-15-year-old schoolchilden residing in three different fluoride areas in Finland. J Dent Res 1985;64:1253-1256

 • [5]Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD002280. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software.

 • [6]Helfenstein U, Steiner M. Fluoride varnishes (Duraphat)–a meta-analysis. Comm Dent Oral Epidemiol 1994;22:1-5

 • [7]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-920002. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [8]van Rijkom HM, Truin GJ, van't Hof MA. A meta-analysis of clinical studies on the caries-inhibiting effect of fluoride gel treatment. Caries Research 1998;32:83-92

 • [9]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-983536. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software

 • [10]Ismail AI, Bandekar RR. Fluoride supplements and fluorosis: a meta-analysis. Community Dentistry and Oral Epidemiology 1999;27:48-56

 • [11]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-990497. In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Software