Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Dentalis traumák

Dentalis traumák

ebm00166

Általános elvek kitört fog esetén

 • A kitört maradandó fogat replantálni kell, ha a fog ép, az alveolus pedig nem sérült. A replantatio akkor is javítja a későbbi végleges pótlás eredményét, ha sikertelen lesz, gyermekekben pedig eltolja a beavatkozást, amíg a gyermek vagy a serdülő növekedése megáll.

 • A kitört tejfogat sohasem kell replantálni.

Elsősegély fogkitörés esetén

 • A betegnek tanácsoljuk azt, hogy amíg a fogorvoshoz jut, tartsa a fogát például tejben vagy a saját szájában.

 • A fogorvosnál fiziológiás sóval és gézzel óvatosan megtisztítják a fogat.

 • A tisztítás során tilos mechanikusan károsítani a gyökér felszínét.

 • A replantatiót néha helyi érzéstelenítés nélkül is el lehet végezni az orvosi rendelőben. Az alveolust a fog óvatos visszanyomása előtt fiziológiás sóoldatos öblítéssel lehet megtisztítani a szennyeződéstől és a véralvadéktól.

 • A szomszédos fogak helyzete segít pontosan pozicionálni a fogat. A replantatiót követően a fogorvosnak kell rögzítenie a fogat a szomszédos fogakhoz. Jelenlegi ismereteink szerint 1 hét rögzítés elegendő. A rögzítő eszköznek vertikálisan flexibilisnek kell lennie.

 • A systemásan alkalmazott antibiotikum csökkenti a későbbi gyulladásos szövődmények veszélyét.

 • Tetanus emlékeztető oltásra van szükség.

A korona törése és a tejfogak sérülése

 • A koronatörésben felszínre került dentint elsősegélyként izoláló lakkal lehet fedni. Ez a fogorvosi rendelőn kívül is elvégezhető.

 • Minden koronatörést hagyományos tömőanyaggal vagy mesterséges koronával lehet ellátni.

 • A törött tejfog koronáján lévő éleket le lehet kerekíteni, de a luxált tejfogat nem szabad replantálni, nehogy károsodjon az alatta lévő maradandó fog növekedése.

 • Az impressióval luxált tejfogat a helyén kell hagyni, és observálni kell, hogy vagy magától tör elő, vagy ki kell húzni.

Gyökértörés

 • A diagnózist fogröntgennel állítják fel.

 • A törésvonal helyétől függően a gyökértörések rejtve is maradhatnak és maguktól gyógyulnak meg, vagy hosszas (akár 3 hónapos) rögzítést igényelnek, vagy a fog elvesztését okozhatják.

Luxatio

 • Az orvosi rendelőben ne kíséreljük meg reponálni a luxált fogakat, mivel ehhez helyi érzéstelenítésre és azonnali fixálásra van szükség.

 • Amíg eljut a fogorvoshoz, a beteg gézdarabra haraphat, ami stabilizálja a luxált fogakat, és csökkenti a vérzést.

 • A luxatio enyhe formájához tartozik a fog megmozdulása és subluxatiója, amikor a fog meglazul, de nem mozdul ki. A dislocatio lehet palatinalis vagy buccalis, expressiós vagy impressiós, vagy a fog teljesen kitörhet.

 • Rendszerint több fog sérül, még akkor is, ha a sérülés klinikai tünetei csak egyetlen fogon látszanak. A későbbi szövődmények derítik fel a szomszédos fogak sérülését.

 • Az alveolus törését azzal diagnosztizálhatjuk, hogy megfigyeljük, a dislocalt fog mozgatásakor a szomszédos fogak is mozognak-e.

Vonatkozó bizonyítékok

 • Az elveszett fogak helyett implantatumok behelyezésének időpontja (azonnali, korai vagy hagyományos) nem feltétlenül befolyásolja a végeredményt.

 • A dentalis implantatumok behelyezésében az alternatív technikák (kettő vagy négy implantatum, hogy megtámassza a mandibularis fedőfogsort; crestalis vagy vestibularis incisio) hatékonysága hasonló..