Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Gyermekkori sérülések: zúzott és vágott sebek

Gyermekkori sérülések: zúzott és vágott sebek

ebm00663

Alapszabály

 • Öltések helyett használjunk inkább szövetragasztót (a gyermekek legtöbb sérülése friss, de nem vérző, így öltések nélkül is jól zárható) .

 • A kéz 2 cm-nél kisebb sérülései esetében a konzervatív terápia éppolyan hatékony, mint a suturázás

Epidemiológia

 • A bőr felületes zúzódásai a leggyakoribb sérülések.

 • Zúzódások általában a fejen alakulnak ki, horzsolások pedig a végtagokon.

 • A sebesült gyermek a sérülést követően hamarabb jelentkezik elsősegélyhelyen, mint az, akinek kivakart sebe van.

Zúzódások

 • Általában a zúzódások már nem véreznek, mire a gyermek az elsősegélyhelyre ér. Mivel a zúzódások nagyrészt a bőr erővonalait követik és csak az irhát szakítják meg a mélyebb szövetek épsége mellett, ezért a gyermekek zúzott sérüléseinek többsége öltés behelyezése nélkül zárható.

 • Friss sérülés esetén nincs szükség sebészeti ellátásra. A sebfertőzés ritka. Antibiotikum-profilaxist nem kell alkalmaznunk, amennyiben a sérülés újkezeltű.

 • A sebellátást kezdjük a seb kitisztításával. A csapvíz megfelel a célra, de a fiziológiás sóoldat talán kevésbé csíp. Használjunk vizes alapú fertőtlenítőszereket: hígított chlorhexidint vagy povidone-jodidot.

 • Miután óvatos nyomkodással megszárítottuk a sebet, nyomjuk össze a sebszéleket, majd zárjuk a sebet szövetragasztóval (Histoacryl®).

  • Használata ellenjavallt, amennyiben a sebszélek kifejezetten roncsoltak, szövethiány van, folyamatos vérzést vagy szennyeződést észlelünk.

  • Miután ragasztócsíkkal és/vagy szövetragasztóval zártuk a sebet, tartsuk szárazon egy hétig.A ragasztó kék színe három hét alatt elmúlik.

  • Ezzel a módszerrel a betegnek kevesebb fájdalmat okozunk, ráadásul elkerüljük a felesleges anyagfelhasználást és kontrollvizsgálatokat.

  • A sikertelenség oka a helytelen technikában rejlik: a ragasztót azelőtt nyomjuk a sebbe, mielőtt egyesítenénk a sebszéleket, a ragasztós flakon csúcsa bekerül a sebbe vagy a ragasztó nem cseppen a sebre.

 • A szájüregi zúzódások általában nem igényelnek ellátást. A nyelv mély sérüléseit elszenvedett személyt küldjük magasabb szintő ellátási intézménybe, mivel ennek ellátásához (az arteria lingualis lekötése) altatásra lehet szükség. Fogsérülés esetén kérjük fogorvos segítségét (Lásd: ebm00166) .

Az ujjbegyek zúzott sérülései

 • Gyógyhajlamuk jó.

 • A köröm alapjához közeli sebvonal mentén az ujj többi részétől elvált ujjhegyet rögzítsük a volaris felszín felől dorsal felé vezetett ragasztócsíkkal (pl. Steri-Strip®) vagy helyezzünk be néhány lateralis öltést. A sebet fedjük krémes kötözőszerrel és az ujjat a szomszédos ujjal együtt rögzítsük aluminium sínnel.

 • Az ujjbegy megfeketedhet vagy elkékülhet ugyan, de a tapintási képessége megmaradhat.

 • A felületes szövetek elhalt szövetként lelökődnek idővel (néhány hét alatt), de a megmaradó "ujjacska" funkciója jobb, mint egy amputált csonké.

Metszett sebek

 • A metszett sebek ritkák.

 • Amennyiben üveg okozta metszett sebről van szó, ki kell zárni az idegsérülés lehetőségét. Az idegsérüléseket szakorvosnak kell primaeren behelyezett öltésekkel ellátnia. Még a nervus interdigitalisok is megvarrhatók.

 • Még a hosszú vágások is jól elláthatók szövetragasztó vagy ragasztócsík segítségével. Amennyiben felmerül, hogy a sebben üvegszilánk maradt, ultrahang segítségével tisztázhatjuk a helyzetet.

Irodalom

 • [1]Cummings P, Del Beccaro MA. Antibiotics to prevent infection in simple wounds: a meta-analysis of randomized studies. Am J Emerg Med 1995;13:396-400

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-952075. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software