Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Iskolaorvosi szűrés

Iskolaorvosi szűrés

ebm00916

Célok

 • Az egészségfelmérés információt szolgáltat az iskolai egészségügyi személyzetnek a tanulók és az egész osztály általános egészségi állapotáról.

 • Felmérik minden tanuló egészségi állapotát és egységben vizsgálják a fizikális, mentális és szociális jólétet.

 • A szűrés célja a tanulók egészséges növekedésének és fejlődésének elősegítése, az egészségre kockázatot jelentő tényezők és eltérések feltérképezése ill. a tanulók beutalása a szükséges további vizsgálatokra és kezelésre.

Az orvosi ellenőrzés időpontja

 • Javasolt legalább egy ellenőrzés a általános iskola minden évfolyamában.

 • Az alacsonyabb évfolyamoknál a beiratkozáskor is elvégzika tanulók egészségi állapotának felmérését

  • ötödikben,

  • a felsőbb osztályokban nyolcadikban,

  • a főiskolák 1. és 2. évfolyamában,

  • a szakmunkás képzők 1. osztályában.

 • További külön ellenőrzés történikaz alábbi esetekben:

  • a tanuló tartósan vagy gyakran hiányzik az osztályból,

  • a tanuló újonnan költözött oda,

  • pályaválasztáskor,

  • ha krónikus betegség, rokkantság vagy egészséget veszélyeztető helyzet speciális ellenőrzést indokol,

  • mielőtt a tanuló speciális iskolába kerül át.

A szűrés összetétele

 • Minden szűrésre legalább 30 percet kell hagyni, és a szülők jelenléte kívánatos az alacsonyabb osztályokba járó tanulók átfogóbb ellenőrzéseinél.

 • Az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

  • Fontosak a tanuló megelőző adatai.

  • Fontos, hogy figyelmet fordítsunk a tanuló adataira az egyik iskolarendszerből a másikba kerüléskor.

  • A tanuló által szolgáltatott korábbi adatok mellett beszerezzük a nővértől, a tanároktól, a szülőktől és lehetőség szerint a barátoktól is az adatokat.

  • A megelőző adatokat tartalmazó iratok mellett a tanulót mindig ki kell kérdezni.

  • Az általános vizsgálatot minden esetben gondosan el kell végezni, és a korosztályra jellemző problémákra rá kell kérdezni.

  • A nővér által készített növekedési diagrammot a tanulónak is meg kell mutatni; ellenőrizni kell a látás- és hallásélességet, a vérnyomást.Az esetleges egyéb szűrőtesztek eredményeit is meg kell mutatni a tanulónak.

  • Az orvos, a tanulóés a szülőkmegbeszélik a korábbi betegségeket, az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokásokat, nehézségeket az otthoni családi struktúrában és a barátokkal való kapcsolatban, a hobbikat érintő kérdésekben és az iskolai előmenetelben.

  • Az orvos egészségi tanácsot is ad. Az intoxikációt kivédésének oktatása minden iskolai szinten téma kell legyen.

 • Minden szűrésnél összegzik a tanuló aktuális állapotát , és tervet készítenek a további vizsgálatokról és kezelésről.

 • Ha a szűrésnél semmi rendkívüli nem derül ki, ezt is közlik a tanulóval!

Az általános iskola alsóbb osztályaiban különös figyelmet az alábbiakra kell fordítani

 • Az orvosi felmérés legfontosabb célja, hogy amikor a gyermek először iskolába megy, a tanuló jól bele tudjon illeszkedniaz iskolai munkába.

  • A tanulók 10–15%-ánál gyakran az iskolába járás korai fázisaiban felmerül tanulási nehézség, vagy az előre látható lehet a gyermekgondozó hálózat szűrései alapján.

  • A szomatikus szűrés az 5–6 évesekre kidolgozott gondozási útmutatókat követi.

 • Az alsóbb iskolák befejezésekor (általában az 5. osztályban) végzett orvosi ellenőrzésta közelgő, vagy már zajló pubertás még fontosabbá teszi.

  • A szomatikus szűrésnél figyelembe veszik a pubertás stádiumát.

  • Keressünk bőr vagy légzőrendszeri atopiát.

  • Bizonytalan szívzörejek esetén ultrahang vizsgálatnak kell történnie.

  • A mozgásszervi megbetegedések - pl. Osgood–Schlatter kór, (Lásd: ebm00659) Sever kór, osteochondrosis dissecans, (Lásd: ebm00426) chondromalacia patellae, (Lásd: ebm00421) Perthes kór (Lásd: ebm00658) és csípő epiphyseolysis - (Lásd: ebm00657) (Lásd: ebm00654) ebben a korban kerülnek felszínre.

  • Fiúkon a nagyon szűk, sebes phimosis esetén sebészeti megoldás jön szóba. A többi phimosis az általános iskola felsőbb osztályaiba járás során is kezelhető, ha spontán nem gyógyul.

  • Már az általános iskola alacsonyabb osztályaibanfelmerülhet a növekedési zavar hátterébenpajzsmirigy gyulladást követő hypothyreosis, coeliakia, Crohn betegség és Turner szindróma, vagy szisztémás megbetegedés, így diabetes, reumás megbetegedés, asthma és vesebetegség (Lásd: ebm00640) .

  • Figyelmet kell fordítani a tanuló kapcsolat teremtő képességére és beszédére, valamint az általános külső viselkedésére.

  • A mentális, intellektuális és szociális fejlődés figyelembevételével fontos, hogy véleményt alakítsunk ki, vajon a tanuló alkalmas-e arra, hogy magasabb osztályba kerüljön, kell-e a tanulót speciális osztályba íratni, vagy szorul-e egyéb támogatásra.

Az általános iskola felsőbb osztályaiban különös figyelmet az alábbiakra kell fordítani

 • A pubertás drámai változást okoz a fizikális, mentális és szociális helyzetben

  • Központi kérdés, hogy a serdülő esetleg bizonytalan saját identitását illetően.

  • Orvosi szempontból sokuk viselkedése veszélyes.

  • Egyre nagyobb számú serdülő érkezik felbomlott családból vagy közeli hozzátartozója nemrégi halálát követően.

  • Sokan először randevúznak.

  • Figyelnünk kell az intoxikációra, életmódra, depresszióra és szorongásra.

  • Érdeklődjünk a szabadidős programjaikról és a baráti körükről.

 • A fizikális vizsgálatnál különösen figyeljünk a scoliosisra és a kyphosisra (Scheuermann betegségre) és a spondylolisthesisre.

 • Most van a phimosis kezelésének végső ideje. Észleljük a varicocelét, melyet - ha a herék növekedése lelassul - kezelni kell.

 • Bőrbetegségek közül az acne és az atopiás ekzema gyakori.

 • Egyre elterjedtebb az anorexia, bulimia és az elhízás.

 • Fordítsunk figyelmet az iskolai teljesítményre, a tanulási nehézségekre és a jövőre irányuló tervekre.

 • A pályaválasztási lehetőségeket befolyásoló egészségi megszorításokat, pl. a rossz látást és az atopiát észlelni kell.

 • A serdülők orvosi igazolást kapnak (vagy minden egyes serdülő, vagy akinek erre szüksége van).

 • Az orvosi tanácsadás fontos része a kábítószer fogyasztás megelőzése, és néhány tanulónál a fogamzásgátlás, valamint a szexuálisan átvitt betegségek elleni védekezés.

Az középiskola és szakközépiskola osztályaiban különös figyelmet az alábbiakra kell fordítani

 • A tanulás a korábbinál sokkal inkább cél-orientált és kevésbé kötött.

 • A személyiség érettebb és a barátoktól függetlenebb, mint az általános iskola felsőbb osztályaiban.

 • Néhányan az otthonuktól távol laknak és járnak iskolába.

 • Központi kérdéssé válik a test, a szexualitás, a jövő és a felnőtté válás.

 • Az egyén egészségének jelentősége nő; az orvosi tanácsadás fontosságot nyer.

 • A vizsgálatnál különösen figyelünk a pubertás ütemére. A pubertás jeleit a többi között észlelni kell. Ha a menstruáció még nem kezdődött el, meg kell kísérelni az ok kiderítésére

 • Sok serdülőnek ismételten fáj a feje, nyaka és válla, fáradékony és feszült.

 • Gyakoribbak az étkezési zavarok és a mentális problémák. Különös figyelmet kell fordítani az izoláció első jeleire. Erőfeszítést kell tenni a depresszió, és - extrém esetben - az önpusztítási hajlam észlelésére.

 • Az orvosi tanácsadás fontos részét képezik az étkezési szokások, a testmozgási kultúra, az intoxikációk megelőzése,védekezés a szexuálisan átvihető betegségek ellen,és az antikoncepció.

 • A serdülő orvosi igazolását ellenőrizni és frissíteni kell.

 • A szakközép iskolákban az első felmérés fontos.

  • Minden, a célzott munkavégzést akadályozó egészségi vonatkozású kérdést meg kell határozni (általában nővér).

  • Orvosi vizsgálat történik a legelején, majd rendszeres időközökben azok számára, akik valamilyen speciális betegség kockázatának vannak kitéve a munka során.

  • A munkavégzést a munkavédelmi és a foglalkozási betegségekre vonatkozó szabályok alapján végzik.

  • Ha a szakmunkás tanulónak orvosi okokból kell a tanulmányokat félbehagynia, a foglalkozási betegség lehetőségét vizsgálni kell; megfelelő támogatással biztosítani kell a pályaválasztást és átképzést.

Vonatkozó bizonyítékok

 • A baleset-megelőzés leghatásosabb eszköze a környezet megváltoztatása vagy a környezet, a szabályozás és a képzés szemléletének megváltoztatása. Önmagában az oktatás kevésbé hatékony.

 • A gyermekek és serdülők számos problémájának csoportos kezelése sokkal hatásosabb, mint a várólistára helyzés vagy a placebo kontroll.

 • Az évenként végzett vizsgálat nem nagy eséllyel talál fontos kóros eltérést és nem költséghatékony.

Irodalom

 • [1]Sowden A, Arblaster L. Community interventions for preventing smoking in young people. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD001291. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently

 • [2]Kirby D, Short L, Collins J, Rugg D, Kolbe L, Howard M, Miller B, Sonenstein F, Zabin LS. School-based programmes to reduce sexual risk behaviours: a review of effectiveness. Public Health Reports 1994;109:339-360

 • [3]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-940275. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [4]Speller V, Mulligan JA, Law C, Foot B. Preventing injury in children and young people: a review of the literature and current practice. Wessex Institute of Public Health Medicine 1995;1-61

 • [5]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-978345. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [6]Coleman P, Munro J, Nicholl J, Harper R, Kent G, Wild D. The effectiveness of interventions to prevent accidental injury to young persons aged 15–24 years: a review of the evidence. Medical Care Research Unit 1996, pp. 1-89

 • [7]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-968507. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [8]Hoag MJ, Burlingame GM. Evaluating the effectiveness of child and adolescent group: a meta-analytic view. J Clin Child Psychol 1997;26:234-246

 • [9]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-983030. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software