Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

Csukló és kézközépcsont törések kezelése

Csukló és kézközépcsont törések kezelése

ebm00351

Tipusos (Colles) radius törés kezelése dorsalis gipszsínnel

Eszközök

 • Rugalmas csőpólya kötés és két gipszpólya

A gipsz készítése

 • Ha repositio szükséges, adjon helyi érzéstelenítőt a törésvonal köré.

 • Helyezze fel a csőpólyát

 • Készítsen 6-8 rétegű gipszsínt, vágja le egyik sarkát a hüvelyknek

 • A repositiót a 2. és 3. ujj állandó és kitartó húzásával kell elérni. A könyök hajlított helyzetében a segítő személy húzás alatt tartja a felkar alsó részét a művelet alatt. Végül az elmozdult törvéget a kézhát felől hüvelykujjal nyomja helyére. Ugyanekkor a csuklót mozdítsa 20 fokos flexióba és ulnaris deviatióbaés pronatióbaebben a helyzetben kell a rögzítést felhelyezni.

 • A húzást és a repositiós fogást fenntartva, harmadik személy helyezi fel a párnázatlan nedves gipszsínt, az ujjakat és a hüvelyket szabadon hagyva.

  • A gipsz a metacarpus fejektől a könyökig terjedjen.

  • A gipsznek fenn kell tartania az ulnaris deviatiot a 2. metacarpus oldalsó megtámasztásával.

 • A korrekt helyzet kritériumai

  • Az ízfelszín ne billenjen hátra (10-15 fokos volaris angulatio az ideális)

  • Az ulnaris ízfelszínnel összemérve nincs radiális rövidülés.

 • Ismételt repositiós manőverek ronthatják a végeredményt. Két kísérlet után idősebbeknél enyhén inkorrekt helyzet elfogadható.

 • Külső rögzítő vagy műtéti csontegyesítés mérlegelendő és ortopéd - traumatológus konzultáció szükséges, ha a helyzet inkorrekt.

 • A jó repositióval azonos fontosságú, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni az ökölbe zárás-kinyújtás gyakorlatokat, és fenntartani a könyök és a váll ízület mozgásait a gipszrögzítés tartama alatt. Meg kell előzni az immobilisatió, oedema, fájdalom és Sudeck dystrophia láncreakciót. A fájdalom kezelésében a legfontosabbak az ökölbe zárás-kinyújtás gyakorlatok és a kar emelt helyzetben tartása.

 • Számos módszer van a radius törések konzervatív kezelésére, de nincs kellő bizonyíték, ami eldöntené, melyik a leghatásosabb.

Röntgen kontrollok

 1. A gipsz felhelyezése után azonnal

 2. Fontos a röntgen kontroll 5-6 nap múlva, mivel ekkor még lehet módosítani a sikertelen repositiót.

  • Ebben a fázisban 0 fok hátsó billenés és < 2 mm-es ízületi felszín lépcső elfogadható.

  • Ha az első kontroll röntgennel összevetve az elmozdulás fokozódott, de még elfogadható, egy héttel később ismételt kontroll röntgenképet kell készíteni.

  • Ha bizonytalan a korrekt helyzet, kontroll röntgenkép készíthető a sértetlen ellenoldali csuklóról.

  • Gipszlevételnél nem szükséges kontroll röntgenkép készítése.

 3. Amennyiben a törést reponálta, két hét múlva készítsen kontroll röntgenképet. Ha a helyzet nem kielégítő, konzultáljon ortopéd - traumatológussal.

Rögzítési periódus

 • 4–6 hét

Smith törés

 • A distalis radius törése a distalis törvég volaris elmozdulásával

 • Gyakran instabil, műtéti ellátást igényel

 • Előbb húzást kell alkalmazni a Colles törés repositiójához hasonlóan.

 • A csuklót enyhén dorsalflectált funkcionális helyzetbe kell hozni, supinatióba és ulnaris deviatióba fordítva. A radialis törvéget dorsalis irányba kell nyomni.

 • Helyezzen fel dorsalis gipszsínt (6-8 réteg) a felkartól a metacarpo-phalangealis ízületekig terjedően. A gipszet a volaris oldalon is lehet alkalmazni, a könyöktől az ujjak bázisáig terjedően. A nedves gipszsínt rugalmas pólyával rögzítse.

 • A rögzítés 5 hétig tartson.

Sajkacsont törés

Diagnosis

 • Helyi nyomásérzékenység a fossa scaphoidei (fossa tabati?re) területén

 • A röntgenkép a törést a sajkacsont vetületben ábrázolja a legjobban.

 • Ismételje meg a röntgenvizsgálatot 1-2 hét múlva (vagy végezzen technetium csont scant vagy MRI-t), ha előszörre nem látszott törés, de továbbra is törés gyanú áll fenn.

Kezelés

 • Az elmozdulás nélküli töréseket rögzítse gipsszel. A több, mint 1 mm-nyire elmozdult töréseket, és a két hétnél régebbi töréseket célszerű operálni.

 • A baleseti szövődményként kialakuló álízületet, különösen fiatalokon meg kell operálni.

A gipsz készítése

 • Eszközök: csőpólya párnázat, krepp bélés nem szükséges.

 • Helyezze a csőpólyát a felkarra, párnázás csak az alkarra szükséges

 • Helyezze a gipszet a párnázatra könyöktől az MCP ízületekig. Foglalja be a hüvelyk alappercét a gipszbe, a végperc maradjon szabad. Helyezze a csuklót és a hüvelyket funkcionális helyzetbe. A hüvelyknek össze kell érnie a mutatóujjal, toll-fogást lehetővé téve.

Rögzítés

 • A gipsz 8-12 hétig szükséges.

 • Betegállomány 12-16 hét

 • A röntgenen nehéz megítélni a csontos átépülést. Gipsz nélkül készítendő kontroll röntgenkép.

 • A sajkacsont tuberculum törése 3-4 hetes dorsalis sínnel kezelendő.

Más kéztőcsontok

 • Az os triquetrum dorsalis szakításos törése a leggyakoribb és gyakran elnézik az oldalfelvételen.

 • Kezelhető primér mobilizációval, a fájdalomtól függően gipszsín is alkalmazható 3 hétig a kezet funkcionális helyzetében rögzítve.

 • Más kéztőcsontok törése ritka és gyakran nem ismerik fel. Alapvető fontosságú jó minőségű röntgenképek összehasonlítása az ép oldallal. Figyelni kell a lunatum esetleges ficamára!

 • Az intraarticularis szakításos töréseket műtétileg kell kezelni.

A kézközépcsontok törései

A II-V metacarpus elmozdulás nélküli törése

 • Dorsalis, vékonyan párnázott 6 rétegű gipszsín az alkar közepétől az MCP ízületekig.

 • Rögzítse a gipszet rugalmas pólyával, ne alkalmazzon krepp papírt.

 • Helyezze a csuklót funkcionális helyzetbe, az ujjakat szabadon hagyva.

 • Tíz fokot el nem érő tengelyeltérés és a diaphysis átmérő 50%-át meg nem haladó elmozdulás elfogadható. A hibás rotatiót korrigálni kell.

 • A gipszet három hét múlva távolítsa el.

A II-V metacarpus elmozdulásos törései

 • A repositióhoz helyi érzéstelenítő használata szükséges. A szöglettörés rendszerint dorsalis, és a repositio akkor sikeres, ha a MCP izületek 90 fokos flexiója mellett nyomást alkalmaz a PIP ízületekre a metacarpusok irányában, miközben a törés területét dorsalisan megtámasztja.

 • Helyezzen fel dorsalis gipszsínt az alkar közepétől a PIP ízületekig, a MCP ízületek 70 fokos és a PIP ízületek < 30-os flexiója mellett. Egy szomszédos ujjat foglaljon a gipszbe, hogy támassza a töréseket és megelőzze a rotatios elmozdulást. Ne nyomjon a felhelyezett gipszre repositios szándékkal, hogy megelőzze a PIP ízületek felett és a sérülés helyén a felfekvéses bőrnecrosist. Helyezze a csuklót functionalis helyzetbe (30 fokos dorsalflexio).

 • Maximum 10 fokos tengelyeltérés fogadható el. Az V. metacarpus töréseknél 30-45 fokos tengelyeltérés is elfogadható, a kezet priméren lehet mobilizálni gipszrögzítés nélkül, a törött ujjat megtámasztás céljából a szomszédos ujjhoz pólyázva.

 • A gipszet három hét múlva távolítsa el.

Az első metacarpus elmozdulás nélküli törései

 • Helyezzen fel egy dorsalis U-sínt az alakar közepétől a hüvlyk IP ízületig terjedően. A végperc meradjon szabadon. Helyezze a hüvelyket abducált functionalis helyzetbe (el kell érje a mutatóujjat). Helyezze a csuklót functionalis helyzetbe.

 • A gipszet három hét múlva távolítsa el.

Az első metacarpus elmozdulásos törései

 • Repositiót követően kezelje úgy, mint az el nem mozdulásos töréseket, de helyezzen volaris támasztást a hüvelykre a retentio céljából és az I MCP ízület abductiójának fenntartására.

 • 20 fokos tengelyeltérés elfogadható.

 • A gipszet négy hét múlva távolítsa el.

Bennett törés (az I. metacarpus basis intraarticularis törése)

 • Lásd a 18.25.1 ábrát

 • A dislocált Bennett törést gyakran kezelik műtéttel. Ha a helyzet jó, konzervatív kezelés alkalmazható.

 • Helyezzen szivacs párnát az I. metacarpus basisára (a bőrnecrosis megelőzésére).

 • Helyezzen egy U sínt az alkar közepétől a hüvelyk IP ízületéig terjedően. A gipsz vegye körül a hüvelyk proximális ujjpercét. Helyezze a csuklót funkcionális helyzetbe.

 • Végezze el a repositiot, miközben a gipsz köt: az I. MC basist nyomja befelé volaris irányba, egyidejűleg az I. MC distalis törvégét abductióba kell hozni, mégpedig a metacarpusra és nem a proximalis phalanxra gyakorolt nyomással.

 • Ha az ízület elmozdult és nem lehet teljesen korrigálni, műtéti repositio indikált.

 • Fontos a röntgen kontroll (1. és 2. hét) a korrekt helyzet fenntartásának biztosításához.

 • A gipszet négy hét múlva távolíthatja el.

Az ujjak törései

Jó helyzetű törés vagy ficam

 • Pólyázza a sérült ujjat a mellette levőhöz ragtapasszal 2-3 hétre.

 • Kezdettől a teljes mozgás megengedett.

Elmozdult törések

 • A repositióhoz helyi érzéstelenítő használata szükséges.

 • Helyezzen fel volaris gipsz- vagy aluminium sínt. A szomszédos ujjat is rögzítse a rotatiós elmozdulás megelőzésére. Állítsa be a basis ízületet 60-70 fokos flexióba és a csuklót functionalis helyzetbe. Figyeljen a helyes tengelyállásra (ujjhegyek flexióban a sajkacsont tuberculumára mutassanak).

 • Lényeges, hogy az IP ízületek mindig teljes extensióban legyenek rögzítve minden olyan sérülést követően, ahol fennáll annak gyanúja, hogy a gyógyulás során hegszövet képződik a basalis ízülettől distalisan. Máskülönben a heg az IP ízületeket flexiós contracturában rögzíti, amelyet az extensor izmok nem tudnak ellensúlyozni. A flexor izmok viszont elég erősek, hogy ellensúlyozzák a hegesedést a mobilisatiós fázisban.

 • A gipszet 3 hét múlva távolítsa el (ne később).

 • Az ízületbe hatoló törések rendszerint műtéti ellátást igényelnek, ha az elmozdulás meghaladja az 1-2 mm-t.

Kalapácsujj

 • Az ujj distalis része csüng (18.25.2 és 18.25.3 ábra)

  • Az extensor ín leválik a végpercről és felcsúszik kb. 5 mm-re proximalisan (a röntgenen nincs törés). Mérlegelje, hogy a beteget kézsebészhez utalja a tennivaló megítélésére (műtét). Műtét nélkül ez a sérülés következménye csaknem minden esetben csüngő ujjvég, melyet a túl hosszú extensor ín okoz.

  • Ha a röntgen azt mutatja, hogy a végpercen avulsios törés áll fenn, a DIP ízületet hyperextensiós helyzetben kell immobilizálni (a normál extensiót 20 fokkal meghaladva), hogy a csontdarab a lehető legszilárdabban visszacsontosodjon a helyére, és így az extensor ín nem válik functionalisan hosszúvá. Alkalmazzon párnázott kétrétű aluminium sínt 6 hétig. A sínt semmilyen okkal sem szabad eltávolítani az 5 hetes csontosodási periódus alatt.

 • Ha a levált darab túl nagy (a distalis phalanx harmadánál több), az ízület gyakran elmozdul és ez műtétet tesz szükségessé. Csont lerepedés magában nem követel műtétet.

Kapcsolódó bizonyíték

 • Bizonyított, hogy műtéti beavatkozással jobb anatómiai helyzetet lehet elérni a distalis radius töréseknél, de arra nincs elég bizonyíték, hogy a functionalis kimenetel is jobb, mint konzervatív kezelés esetén..

 • Elégtelen bizonyíték miatt nem lehet megítélni a különféle beavatkozások hatékonyságát, melyeket a felnőttek distalis radius töréseinek rehabilitációja során használnak.

 • Elégtelen a bizonyíték a különféle beavatkozások hatékonyságára vonatkozóan, melyeket a felnőttek distalis radius töréseinek kezelése során alkalmaznak.

Irodalom

 • [1]Handoll HHG, Madhok R. Conservative treatment of distal radial fractures in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD000314. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently.

 • [2]Handoll HHG, Madhok R. Surgical treatment of distal radial fractures in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD003209. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. Updated frequently

 • [3]Handoll HHG, Madhok R, Howe TE. Rehabilitation for distal radial fractures in adults (Cochrane Review). The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library number: CD003324. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software.