Ugrás a tartalomhoz

Tudomány és történet

Békés Vera (1951-), Benedek András (1956-), Bloor, David (1960-), Forrai Gábor (1962-), Hronszky Imre (1942-), Kampis György (1958-), Kelemen János (1943-), Laki János (1956-), Ludassy Mária (1944-), Margitay Tihamér (1961-), Pléh Csaba (1945-), Ropolyi László (1949), Sobe, Alan, Tanács János, Vámos Tibor, Zemplén Gábor

Typotex

Fehér Márta nemzetközi tekintélyű tudományfilozófus és tudománytörténész. Hazánkban a tudományfilozófia az ő munkássága nyomán vált elismert filozófiai diszciplínává. Tudományos munkásságának középpontjában három fő kérdéskör áll: 1. a természettudományok, különösképpen a fizika 17-18. századi története. 2. Kuhn összemérhetetlenségi tézise és a relativizmus körüli viták. 3. a tudomány tudásszociológiai megközelítése. 60. születésnapján tanítványai és pályatársai - köztük külföldi szaktekintélyek -, a jelen kötettel szeretnénk meglepni. A kötetben szereplő tanulmányok a Fehér Márta által kutatott kérdésekkel foglalkoznak. Így a gyűjtemény nem esetleges. Alaposan és több oldalról mutat be két, egymással szoros kapcsolatban lévő kérdéskört, a relativizmust és tudásszociológiai megközelítést. A harmadik kérdéskörből, a 17-18. századi tudománytörténetről, a kérdéskör jellegénél fogva, csak ízelítőt nyújthat.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Tudomány és történet
Szerzők:
Békés Vera (1951-), Benedek András (1956-), Bloor, David (1960-), Forrai Gábor (1962-), Hronszky Imre (1942-), Kampis György (1958-), Kelemen János (1943-), Laki János (1956-), Ludassy Mária (1944-), Margitay Tihamér (1961-), Pléh Csaba (1945-), Ropolyi László (1949), Sobe, Alan, Tanács János, Vámos Tibor, Zemplén Gábor
Kiadó:
Typotex
Közreműködők:
Forrai Gábor, Margitay Tihamér
Azonosító:
[URI]
Források:
ISBN 963 9326 28 3
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
tudásszociológia, tudományfilozófia, tudománytörténet, relativizmus, összemérhetetlenségi tézis, tudásszociológia, 17–18. század, természettudományok, fizika, Kunh, T.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása