Ugrás a tartalomhoz

Új matematikai mozaik

Ambrus Gergely, Bárszi Gergely, Csikós Balázs, Frenkel Péter, Gács András, Gyárfás András, Hraskó András, Kiss Emil, Laczkovich Miklós, Lovász László, Montágh Balázs, Moussong Gábor, Pach János, Pelikán József, Recski András, Reiman István

Typotex

5. Irodalomjegyzék

5. Irodalomjegyzék

[C] H. S. M. Coxeter: A geometriák alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1973, 1987.

[HR] Horvay K., Reiman I.: Projektív geometria, ELTE TTK jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1980.

[K] Kárteszi F.: Bevezetés a véges geometriákba, Akadémiai Kiadó, Budapest 1972.

[K2] Kárteszi F.: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában I.-II., KöMaL 1964.

[KR] Kárteszi F., Reiman I.: Véges projektív síkok illeszkedési mátrixáról, Mat. Lapok 19 (1968), 239–253.

[KSz] Kiss Gy., Szőnyi T.: Véges geometriák, Polygon könyvtár, Szeged 2001.

[P] Pelikán J.: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák, KöMaL 1975, 53–60.

[R] Reimann I.: A geometria és határterületei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.

[Re] Reimann I.: Egy gráfelméleti extremális problémáról, Mat. lapok (10) 1961 44-53.,

[Re2] Reiman I.: Pontszámsejtés a véges geometriákban, KöMaL 1990/12, 435–442.